Terminy egzaminów maturalnych 2014

08.10.2013 11:34
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy przyszłorocznych matur. Egzaminy odbędą się od 5 do 30 maja 2014 r.
Tradycyjnie egzaminy maturalne rozpoczną się od języka polskiego - punktualnie o 9:00 5 maja 2014 r. rozpocznie się poziom podstawowy, kolejne dni to egzaminy podstawowe z matematyki i języka angielskiego.

W tym samy tygodniu od 14:00 będzie można zdawać egzaminy z:

- wiedzy o tańcu (5.05.),

- języka łacińskiego i kultury antycznej (6.05.),

- języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz dla klas dwujęzycznych (7.05.),

- fizyki i astronomii (8.05.),

- wiedzy o społeczeństwie (9.05.).

Kolejny tydzień w znacznej mierze wypełnią egzaminy z przedmiotów ścisłych:

- biologii (12.05.),

- geografii (14.05.) oraz

- chemii (16.05.),

a także z języków obcych jak niemiecki (13.05.) i rosyjski (15.05.). Nie zabrakło także wisienek na torcie, czyli: filozofii (12.05.), historii muzyki (14.05.) i historii sztuki (16.05.).

Informatyka, historia i języki: francuski, hiszpański, włoski, kaszubski i łemkowski, a także egzaminy w językach obcych dla absolwentów klas dwujęzycznych odbędą się pomiędzy 19 a 23 maja 2014 r.

Od 2 do 18 czerwca 2014 r. będą miały miejsce egzaminy w terminach dodatkowych. Jest to termin dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie. W tym przypadku informacja o miejscu odbywania się konkretnego egzaminu zostanie podana w ostatnim tygodniu maja 2014 r. na stronach internetowych OKE.

Po tygodniach nerwów i niepewności na szczęście nastąpi upragniony moment otrzymania świadectw maturalnych. Znamy już datę, nastąpi to 27 czerwca 2014 r.

Pechowcy, którzy przystąpili do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, ale nie zdali jednego z nich - w części ustnej albo pisemnej - mogą przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym: w części pisemnej 26 sierpnia 2014 r. o godzinie 9:00, w części ustnej od 25 do 29 sierpnia 2014 r. W tym przypadku wydawanie świadectw maturalnych nastąpi 12.09.2014 r. Choć oczywiście warto się przygotować, a w sierpniu zająć się już tylko wynajmowaniem mieszkania albo planowaniem przeprowadzki na studia.

Skomentuj:
Terminy egzaminów maturalnych 2014
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane

Najnowsze informacje