Sondaż: warto, żeby szef był po studiach

Ponad 75 proc. Polaków uważa, że ukończenie studiów wyższych pomaga w przygotowaniu do pełnienia funkcji kierowniczych w biznesie - wynika z badania przeprowadzonego w ramach projektu "Akademickie Mazowsze 2030".
Badanie zrealizowało Centrum Badania Opinii Społecznej między 4 a 12 stycznia 2012 r. na reprezentatywnej próbie ponad 1100 Polaków powyżej 15. roku życia. Na pytanie "czy w Pana(i) opinii ukończenie studiów wyższych pomaga w przygotowaniu do pełnienia funkcji kierowniczych w biznesie?" 75,5 proc badanych odpowiedziało twierdząco, a tylko 17,8 proc. respondentów - zaprzeczyło.

- Niezależnie od wieku czy grupy społeczno-zawodowej Polacy uważają, że studia wyższe kształcą nie tylko w zakresie wiedzy kierunkowej, ale uczą także pewnych postaw i sposobu myślenia przydatnego w karierze zawodowej - skomentował koordynator badania dr Marek Troszyński z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych (PWJSTK).

"Akademickie Mazowsze 2030" jest projektem dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza mającym na celu dostosowanie kierunków kształcenia, modeli organizacji szkół wyższych oraz profilu absolwenta do rzeczywistych potrzeb rynku pracy przyszłości. Eksperci projektu chcą poznać opinię Polaków na temat kluczowych kwestii związanych z rozwojem szkolnictwa wyższego w Polsce.

Realizacja projektu zakłada przygotowanie trzech scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza. Uzyskane wyniki poddawane są szerokim konsultacjom społecznym. W ramach projektu zorganizowane zostaną panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, biznesu oraz młodzieży.

"Akademickie Mazowsze 2030" jest realizowane od maja 2009 roku przez konsorcjum naukowe złożone z sześciu warszawskich szkół wyższych: Politechnikę Warszawską (lidera i wnioskodawcę projektu), Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, PWJSTK, Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Akademię Leona Koźmińskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Więcej na temat projektu: www.akademickiemazowsze2030.pl

PAP

Czy Twoim zdaniem ukończenie studiów wyższych pomaga w przygotowaniu do pełnienia funkcji kierowniczych w biznesie?
Skomentuj:
Sondaż: warto, żeby szef był po studiach
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX