PKW chciałaby wprowadzić głosowanie przez internet

Państwowa Komisja Wyborcza rozważa wprowadzenie nowych form głosowania. Ewentualne zmiany mają ułatwić oddawanie głosu między innymi osobom niepełnosprawnym i Polakom mieszkającym poza granicami kraju. PKW najbardziej chciałaby dopuszczenia głosowania przez internet.
PKW rozważa dopuszczenie głosowania internetowego. Ferdynand Rymarz podkreśla, że PKW najbardziej chciałaby wprowadzić powszechne głosowanie elektroniczne. Zastrzega jednak, że taka zmiana byłaby kosztowna i konieczne byłoby znaczne wsparcie z budżetu państwa.

Kolejna z rozważanych przez PKW zmian dotyczy ludzi obłożnie chorych i znacznej części inwalidów. Komisja chciałaby, aby osoby te mogły głosować przez pełnomocnika. Przewodniczący PKW Ferdynand Rymarz powiedział, że takie osoby dawałyby pisemne, niesformalizowane pełnomocnictwo drugiej osobie, która głosowałaby w obwodowej komisji wyborczej. Rymarz podkreślił, że ta zmiana dodatnio wpłynęłaby na frekwencję.

Następna proponowana zmiana miałaby usprawnić głosowanie Polakom za granicą, by - tak jak w niedzielnych wyborach - nie musieli stać w wielogodzinnych kolejkach. Ferdynand Rymarz podkreślił, że liczba komisji wyborczych, jakie można zorganizować w ambasadach i konsulatach, jest niedostateczna przy wysokiej frekwencji wyborczej. W związku z tym Komisja rozważa zwrócenie się do Sejmu o zmianę ordynacji wyborczej, która umożliwiłaby Polonii głosowanie korespondencyjne po uprzedniej rejestracji w konsulatach i ambasadach. Po zmianie odpowiednich przepisów Polonusi mogliby przesyłać swoje głosy do obwodowych komisji w Polsce.