Matura poprawkowa 2013 z matematyki już jutro

Już jutro, 27 sierpnia br., absolwenci szkół średnich napiszą maturę poprawkową z matematyki. Odpowiedzi do matury poprawkowej z matematyki będzie można znaleźć w serwisie Edulandia.pl po godzinie 13.00.
13% tegorocznych maturzystów ma prawo przystąpić do sierpniowej poprawki. Najwięcej problemów uczniom sprawiły: matematyka, fizyka, geografia oraz chemia. Egzaminy będą przeprowadzone w następujących terminach:

- egzaminy poprawkowe - pisemne: 27 sierpnia 2013 r. (wtorek), od godz. 9.00

- egzaminy poprawkowe - ustne: 26-30 sierpnia 2013 r. (wg harmonogramu ustalonego przez dyrektorów szkół).

Odpowiedzi do matury poprawkowej z matematyki będzie można znaleźć w serwisie Edulandia.pl po godzinie 13. Wówczas absolwenci szkół średnich będą mogli sprawdzić, czy ich rozwiązania pokrywają się z odpowiedziami naszych ekspertów.

Poćwicz przed zbliżającym się egzaminem - Przejdź do QUIZU, składającego się z zadań matur poprawkowych z ostatnich lat.Matematyka 2013, wyniki

Matura z matematyki to jeden z najtrudniejszych egzaminów maturalnych. Podobnie jak w zeszłym roku 15% osób nie zdało matematyki na poziomie podstawowym. Średni wynik z tej części egzaminu wyniósł 55%. Centralna Komisja Edukacyjna ma na celu sprawdzenie dojrzałości myślenia matematycznego i umiejętności doboru argumentów dla potwierdzenia bądź odrzucenia sformułowanej w zadaniu tezy.

Arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie podstawowym zawierał 34 zadania. Zadania zamknięte miały na celu sprawdzić umiejętności interpretacji tekstu matematycznego i formułowania uzyskanych wyników, używania podstawowych pojęć matematycznych, znajomości definicji i twierdzeń oraz umiejętność posługiwania się nimi w praktyce. Zadania otwarte, które wymagały przeprowadzenia krótkiego rozumowania, podobnie jak w latach ubiegłych okazały się najtrudniejsze. Zadania dotyczące rozumowania i argumentacji w dalszym ciągu są mało opanowane przez osoby zdające.

Ile czasu masz na poprawę?

Niezdany egzamin maturalny (jeżeli nie zaliczysz poprawki w sierpniu lub nie zdasz więcej niż jednego egzaminu maturalnego) będziesz mógł poprawić przez kolejne 5 lat. Po upływie tego terminu, aby uzyskać dyplom maturalny, musimy zdawać wszystkie egzaminy od nowa.

Jeżeli natomiast zdałeś egzamin, jednak wynik jest zbyt słaby, by dostać się na wymarzone studia, taki egzamin możesz w następnych latach spróbować poprawić - również przez kolejne 5 lat. Jeżeli podczas próby poprawy wynik będzie gorszy niż ten, który masz na świadectwie maturalnym, ten stary nie zostanie zmieniony.

Więcej o: