Matura 2013. Geografia [ODPOWIEDZI]

14.05.2013
Matura z geografii na poziomie podstawowym zakończyła się o godzinie 16.00. Z kolei egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym zakończył się pół godziny później. Odpowiedzi do matury z geografii zamieścimy w serwisie Edulandia.pl po godzinie 19. Maturzyści będą mogli sprawdzić, czy ich rozwiązania pokrywają się z odpowiedziami naszych ekspertów.


Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do egzaminu maturalnego z geografii znajdziesz w serwisie Edulandia.pl ok. godziny 19. Wówczas Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze maturalne z geografii. Sprawdź odpowiedzi:
- Matura 2013, geografia, poziom podstawowy - odpowiedzi i arkusze
- Matura 2013, geografia, poziom rozszerzony - odpowiedzi i arkuszeMatura z geografii na poziomie podstawowym trwała120 minut i polega na rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych na podstawie załączonej szczegółowej mapie oraz innych załączonych materiałach pomocniczych - np. mapy przeglądowe, wykresy, plany, teksty, fotografie, tabele statystyczne, przekroje.

Geografia jako przedmiot obowiązkowy może być zdawana na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jako przedmiot wybrany dodatkowo, może być zdawana przez ucznia tylko na poziomie rozszerzonym.

Matura z geografii. Wyniki egzaminu w roku 2012

W zeszłym roku liczba zdających egzamin maturalny z geografii na poziomie podstawowym wynosiła 45 180 osób, do poziomu rozszerzonego zaś przystąpiło 31 530 uczniów. Geografia jest najbardziej popularnym przedmiotem wybieranym przez maturzystów. W roku 2012 maturę z geografii zdawało więcej osób na poziomie podstawowym niż rozszerzonym. Tylko w liceach ogólnokształcących większa była liczba maturzystów zdających poziom rozszerzony.

Średni wynik egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym wyniósł 49,22. Najwyższy wynik osiągnęli absolwenci liceów ogólnokształcących (średni wynik - 51 proc.), najniższe wyniki osiągnęli uczniowie liceów uzupełniających (35 proc.) oraz techników uzupełniających (37 proc.).

Średni wynik matury z geografii na poziomie rozszerzonym wyniósł zaś 52,53. Najlepiej poradzili sobie z egzaminem uczniowie liceów ogólnokształcących (54 proc.), dla uczniów liceów profilowanych egzamin okazał się trudny (średni wynik - 39 proc.).

Matura z geografii. Jak wyglądał egzamin maturalny 2012?

Egzamin maturalny z geografii w 2012 roku na poziomie podstawowym składał się z 30 zadań. Do arkusza dołączona była szczegółowa mapa Karkonoszy oraz inne materiały źródłowe.

Arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym zawierał 34 zadania oraz dołączoną szczegółową mapę Karkonoszy, identyczną jak do arkusza na poziomie podstawowym. W arkuszu dołączono także inne materiały źródłowe.

Matura 2012. Co sprawiło uczniom największą trudność?

Na poziomie podstawowym matury z geografii dla zdających najtrudniejsze okazały się zadania wymagające znajomości polskich parków narodowych (poziom wykonania zadania - 0,14), rzeźby krain geograficznych Polski (poziom wykonania - 0,26), zróżnicowania gleb i roślinności na Ziemi (poziom wykonania - 0,27) oraz znajomość mapy politycznej świata (wykonanie zadania - 0,28). Zdającym sporą trudność sprawiły także zadania polegające na rozpoznaniu klifu na fotografii i nazwaniu procesu rzeźbotwórczego. Problematyczne także okazało się dla uczniów odczytywanie informacji z mapy poziomicowej.

Na maturze z geografii na poziomie rozszerzonym najtrudniejsze okazało się zadanie sprawdzające umiejętność wyznaczenia wysokości Gwiazdy Polarnej. Trudność maturzystom sprawiły również zadania wymagające znajomości cech minerałów (poziom wykonania zadania - 0,24), rzeźby terenu Polski (poziom wykonania - 0,19), przyczyn przemieszczania się cyrkulacji pasatowej (poziom wykonania zadania - 0,27), rozmieszczenia przemysłu wydobywczego w Polsce (wykonanie zadania - 0,32) oraz znajomości mapy politycznej świata (poziom wykonania - 0,35).

Wynik egzaminu maturalnego

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Następnie świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne 28 czerwca 2013 r. Świadectwo maturalne zawiera informację o procentowym wyniku z każdego zdawanego przez ucznia przedmiotu, w tym z egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego, obowiązkowego przedmiotu oraz ewentualnie przedmiotów dodatkowych. Przy liczbie znajduje się informacja o zdawanym poziomie, procentowym wyniku z arkuszy podstawowych i rozszerzonych.

Komentarze (1)
Zaloguj się
  • krysztofiak1963

    Oceniono 8 razy -6

    Sprawdźcie czy warto studiować geografię. Zobaczcie na ranking kierunków studiow z uwagi na miejsce Polski w świecie w danej dyscyplinie naukowej
    blogi.newsweek.pl/Tekst/spoleczenstwo/671243,co-studiowac-na-uniwersytecie-%e2%80%93-strzezcie-sie-studiow-pedagogicznych.html
    Zaprezentowany ranking pokazuje w sposób wyraźny, że maturzyści nie powinni wybierać pedagogiki, administracji publicznej, teologii oraz ekonomii z finansami jako kierunku swoich studiów. Prawdopodobieństwo trafienia na kosmitę, lasującego mózgi studentów w wymienionych dyscyplinach, jest wyższe niż prawdopodobieństwo spotkania rzetelnego uczonego. Jeśli więc nie chcecie, aby spod czaszki wypływał wam kisiel, to nie wybierajcie się na studia pedagogiczne, teologiczne, z zakresu administracji publicznej oraz ekonomii i finansów. Obciach studiować te kierunki w Polsce.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane

Najnowsze informacje