Partnerstwo cywilne święci triumfy we Francji

W zeszłym roku Francuzi zawarli rekordową liczbę partnerstw cywilnych - ponad 102 tys. Maleje za to liczba klasycznych ślubów.
- Chcieliśmy sformalizować nasz związek, a nie chcieliśmy brać ślubu - mówią "Gazecie" Anne i Michel. - Partnerstwo nie jest tak zobowiązujące jak małżeństwo.

Anne i Michel to jedna z wielu par, które skorzystały z wprowadzonego dziewięć lat temu paktu solidarności cywilnej, zwanego we Francji po prostu PACS. Rozwiązanie to umożliwia parom heteroseksualnym i homoseksualnym zalegalizowanie związku. W 2007 r. skorzystało z tego prawa 102 tys. par, co oznacza wzrost o prawie 33 proc. w porównaniu z 2006 r. Klasycznych ślubów w zeszłym roku było 266 tys., podczas gdy w 2000 r. - 305 tys.

Kiedy ustawa o PACS weszła w 1999 r. w życie, panowało przekonanie, w szczególności wśród francuskich konserwatystów, że skorzystają z niego przede wszystkim pary homoseksualne. Ówczesna socjalistyczna minister sprawiedliwości Elizabeth Guigou przyznała, że PACS zostały wymyślone głównie dla nich.

Tymczasem ze statystyk wynika, że wśród 77 tys. par, które w 2006 r. zdecydowały się na PACS, ponad 90 proc. to osoby heteroseksualne. A odsetek PACS tworzonych przez pary homoseksualne stopniał z 42 proc. w chwili wejścia w życie ustawy do 7 proc. w 2006 r. Dane za 2007 r. będą znane wiosną.

Rosnącą popularność PACS eksperci tłumaczą m.in. korzyściami fiskalnymi, jakie za sobą pociąga partnerstwo cywilne, np. wspólnym opodatkowaniem. Początkowo rozwiązanie to pozwalało na wspólne rozliczanie dopiero po trzech latach od chwili zawarcia partnerstwa. Jednak ustawa budżetowa na 2005 r. skróciła ten okres do roku. Na efekty nie trzeba było długo czekać - w 2005 r. zawarto o 51 proc. więcej partnerstw cywilnych niż w 2004 r.

PACS przyznaje też znaczne ulgi przy dziedziczeniu, daje niepracującemu partnerowi świadczenia ubezpieczeniowe i ułatwia uzyskanie dla niego obywatelstwa francuskiego. Zapewnia też wszelkie uprawnienia, jakie przysługują pracującym współmałżonkom: urlopy, zwolnienia dla opieki nad chorym itp. - Dzięki PACS mogłem przenieść się w pracy z Paryża do Aix-en-Provence, gdzie mieszka Anne. Stało się to na mocy przepisu o łączeniu rodzin - podkreśla Michel.

PACS coraz bardziej upodabniają się też do ślubów. Preferowanymi miesiącami zawarcia partnerstwa - podobnie jak w przypadku klasycznego małżeństwa - są czerwiec i lipiec. A średnia wieku zawarcia paktu prawie zrównała się ze średnią przyszłych małżonków i w 2006 r. wyniosła ona 31,5 roku.

Odsetek rozpadu partnerstw cywilnych tylko w nieznacznym stopniu przewyższa odsetek rozwodów. Odpowiednio - 18,9 i 18,2 proc. I to pomimo to, że procedura rozwiązania PACS jest znacznie łatwiejsza niż małżeństwa.

- Trwa to pięć minut i nic nie kosztuje. Po prostu podpisuje się odpowiedni dokument w sekretariacie sądu i każdy z partnerów idzie w swoją stronę - mówi Michel.