Kariera Stasiaka. Od NIK-u do Kancelarii Prezydenta

Władysław Stasiak otrzymał nominację na Szefa Kancelarii Prezydenta. Jak wyglądała jego kariera nim trafił do pałacu? Zważywszy na wiek (43 lata) dorobek następcy Kownackiego jest bardzo bogaty.
Władysław Stasiak zakończył studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w 1989r. W 1992 r. odbył staż zagraniczny w Dyrekcji Generalnej Policji Państwowej w MSW Republiki Francuskiej. Gdy w 1993 r., w wieku 27 lat ukończył Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jego kariera nabrała rozpędu.

1993 - 2002 - pracownik, a następnie wicedyrektor Departamentu Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa w Najwyższej Izbie Kontroli;

2002 - 2005 - zastępca prezydenta Warszawy ds. ochrony ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego;

2005 - 2006 - podsekretarz, a potem sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny za nadzór nad Policją, Strażą Graniczną, Biurem Ochrony Rządu;

2006-2007 - szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego;

Lipiec 2006 - wszedł w skład powołanego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Polsko-Ukraińskiego Komitetu Prezydenckiego;

Sierpień - Listopad 2007 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;

Listopad 2007 - Styczeń 2009 - szef BBN-u;

15 sierpnia 2009 - zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta;