Przewodniczący europarlamentu - FAQ

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o przewodniczącym europarlamentu.
Jak wybiera się przewodniczącego (w teorii)?

Przewodniczącego wybierają europosłowie ze swojego grona bezwzględną większości głosów. Jeśli jest tylko jeden kandydat, to można go wybrać przez aklamację.

A jak wybór przebiega w praktyce?

Zazwyczaj dwie z trzech największych frakcji umawiają się, kto będzie przewodniczącym. W mijającej kadencji taką umowę zawarły PES (socjaliści i socjaldemokraci) i EPP-ED (konserwatyści, chadecy i konserwatywni liberałowie).

Ile lat trwa kadencja przewodniczącego?

Kadencja przewodniczącego trwa dwa i pół roku. W ten sposób w ciągu jednej kadencji europarlament ma dwóch przewodniczących. Zawsze wywodzą się oni z dwóch frakcji, które zawarły umowę. W mijającej kadencji pierwszym przewodniczącym był Josep Borrell z PES, a w drugiej Hans-Gert Pöttering z EPP-ED.

Jakie są zadania przewodniczącego?

Kieruje całością prac europarlamentu, przewodniczy jego obradom i zapewnienia ich sprawny przebieg. Otwiera, zawiesza i zamyka posiedzenia. Dba o przestrzeganie regulaminu europarlamentu, utrzymanie porządku. Udziela głosu i ogłasza zamknięcie dyskusji. Jest też oficjalnym przedstawicielem europarlamentu w kontaktach międzynarodowych, podczas oficjalnych uroczystości, w czynnościach administracyjnych, sądowych i finansowych

Przewodniczący ma pomocników?

Tak. Pomaga mu czternastu wiceprzewodniczących, wybranych ze wszystkich frakcji. W mijającej kadencji europarlamentu czterech Polaków pełniło tę funkcję. W pierwszej kadencji: Jacek Saryusz-Wolski z EPP i Janusz Onyszkiewicz z ALDE (liberałowie), a w drugiej Marek Siwiec (PES) i Adam Bielan (Unia na rzecz Europy Narodów).

Kto był w przeszłości przewodniczącym europarlamentu?

Przewodniczącymi europarlamentu byli najważniejsi europejscy politycy. Premierzy Włoch: Alcide De Gasperi , Giuseppe Pella, Belgii - Paul-Henri Spaak, Jean Duvieusart, Francji: Robert Schuman, Alain Poher.

Jedynym politykiem, który dwukrotnie został przewodniczącym był Hans Furler z Niemiec, a pierwszą kobietą na tym stanowisku Simone Veil z Francji. Z kolei Robert Schuman może być pierwszym... błogosławionym, a może i świętym, który pełnił tę funkcję. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 5 lat temu.