Partie zaprezentowały swoje hasła wyborcze

Większość partii zaprezentowała już swoje hasła wyborcze. Zdaniem komentatorów są słabe.
PiS będzie używało w kampanii hasła "Więcej dla Polski". Platforma z kolei "Postaw na Polskę". Specjaliści uważają, że to pierwsze hasło jest lepsze - donosi "Rzeczpospolita". Slogan PO jest zbyt ogólnikowy i pasuje bardziej do reklamy komercyjnej, a nie politycznej.

SLD zdecydował się użyć hasła stosowanego przez partie lewicowe z innych państw Europy - "Po pierwsze człowiek". Podobne przesłanie ma hasło Centrolewicy - "Europa to ludzie". Politycy Sojuszu podkreślają, że każdy kandydat będzie używał swojego hasła wyborczego. Podobnie zrobią kandydaci Libertas z tym, że ich hasła będą zależeć od okręgu wyborczego, z którego startują. Główny slogan tego ugrupowania brzmi natomiast "Libertas znaczy wolność".

PSL zdecydowało się na slogan "Sukces Europy - sukcesem dla Polski". Obok Centrolewicy, to jedyna partia, której hasło nawiązuje bezpośrednio do nazwy naszego kontynentu. UPR z kolei wybrało hasło "Niesiemy wolność Europie".

Zdaniem komentatorów wszystkie hasła wyborcze tych partii są słabe.

Polska Partia Pracy, Samoobrona i Prawica Rzeczpospolitej nie ujawniły jeszcze swoich haseł wyborczych.