Nie żyje prof. Andrzej Stelmachowski

Prof. Andrzej Stelmachowski, b. marszałek Senatu i minister edukacji, zmarł wczoraj wieczorem w Warszawie. Miał 84 lata.
O śmierci prof. Stelmachowskiego poinformowała Wspólnota Polska, której był założycielem i długoletnim prezesem.

Andrzej Stelmachowski, wybitny prawnik i polityk, urodził się w 1925 roku w Poznaniu. Podczas wojny walczył w szeregach AK. W latach 1962 - 1969 wykładał na Uniwersytecie Wrocławskim. Po studiach prawniczych pracował naukowo na uczelniach w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Białymstoku. Od 1969 r. był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.

W sierpniu 1980 należał do grupy doradców Solidarności, był też jednym z inicjatorów i uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu - jako współprzewodniczący podzespołu ds. rolnictwa. Działacz katolicki (m.in. b. prezes oddziału KIK). W latach 1989-1991 był marszałkiem Senatu, a latach 1991-1992 - ministrem edukacji w rządzie Jana Olszewskiego.

W 1990 z jego inicjatywy powołano Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", którego celem jest wspieranie mniejszości polskich, osób polskiego pochodzenia i Polaków mieszkających poza granicami kraju. Stelmachowski był prezesem Wspólnoty do maja 2008 roku. W 2007 został doradcą prezydenta Kaczyńskiego ds. Polonii.

Profesora wspomina Maciej Płażyński, b. marszałek Sejmu, a obecny prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska":Jak podkreśla Płażyński, choć Stelmachowski działał na najwyższych szczeblach, zachowywał niezależność.