Polskie nastolatki piją i palą, ale mniej niż rówieśnicy w Europie

26.03.2009 13:42
Polskie nastolatki rzadziej sięgają po narkotyki i alkohol niż ich rówieśnicy z Europy. Zajmują jednak pierwsze miejsce jeżeli chodzi o używanie leków nasennych i uspokajających bez wskazań lekarza. Raport wykonano na podstawie informacji z 35 europejskich państw. Źle wypadamy jeśli chodzi o dostępność używek. Zakaz ich sprzedaży nieletnim łamie prawie 70 proc. sprzedawców.
Takie są wyniki badań ESPAD z 2007 roku dotyczących używek wśród młodzieży. W sondażu wzięli w nich udział 15-16-leni uczniowie z 35 państw europejskich.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Piotr Jabłoński podkreślił, że w Polsce spada dostępność narkotyków na terenie szkół. Pojawiają się natomiast niepokojące tendencje do eksperymentowania i łączenia używek - na przykład alkoholu z marihuaną czy tabletkami.

Z badań ESPAD wynika, że co najmniej 2/3 ankietowanych piło alkohol przynajmniej raz w życiu. Piją częściej chłopcy niż dziewczęta. Najpopularniejsze jest piwo. W Polsce ponad 70 procent sprzedawców łamie zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim.

Pierwszy kieliszek w domu

Zastępca dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Katarzyna Łukowska podkreśla, że niepokojące jest to, iż młodzież po raz pierwszy sięga po alkohol w domu, za zgodą rodziców.

Janusz Sierosławski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie podkreśla, że polska młodzież od początku badań w latach 90. jest na pierwszym miejscu pod względem używania leków antydepresyjnych i nasennych bez wskazań lekarza. Znacznie częściej po leki uspokajające sięgają dziewczynki i kobiety, niż mężczyźni. - W przeciwieństwie do alkoholu czy narkotyków, niewiele mówi się o skutkach nadużywania leków. Tak więc z jednej strony niewielka profilaktyka, a z drugiej - wielka ekspansywność przemysłu farmaceutycznego, który przekonuje, że lek nie służy jedynie zwalczaniu chorób, ale może zostać przyjacielem na całe życie. Stąd pomysły na radzenie sobie z problemami przy pomocy pigułki - podkreślił Sierosławski.

"Dopalacze są problemem"

Jak podkreślił Janusz Sierosławski wyniki pozwalają określić stopień rozpowszechnienia eksperymentalnego i okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych. Nie dają natomiast informacji o osobach uzależnionych. - Uzależnieni wypadają z systemu edukacji, w szkołach ich nie spotkamy - zaznaczył.

Również przeprowadzone w zeszłym roku badanie CBOS pokazuje tendencję spadkową: w ciągu ostatnich pięciu lat spadła liczba uczniów palących papierosy i zażywających narkotyki, natomiast na zbliżonym poziomie pozostała liczba pijących alkohol.

- W Polsce wśród młodzieży właściwie przestała być problemem heroina, zarówno w wersji brown sugar, jak i rodzimej - kompotu. Natomiast coraz większym problemem są dopalacze, ich konsumpcja wyraźnie wzrasta - mówił dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Piotr Jabłoński.

Jak pokazuje badanie ESPAD, pod względem używania przetworów konopi przodują Czechy - z odsetkiem osób, które próbowały choć raz w życiu na poziomie 45 proc. znacznie odbiegają od średniej europejskiej (19 proc.). W Polsce odsetek ten wynosi 16 proc.

Piwo najpopularniejsze

Zarówno badanie ESPAD, jaki i sondaż CBOS pokazują, że najbardziej rozpowszechnioną wśród młodzieży używką jest piwo. Z badań ESPAD wynika że, w ciągu ostatniego roku alkohol piło 78 proc. polskich uczniów, a aż 31 proc. z nich się upiło.

Jak podkreśliła wicedyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Katarzyna Łukowska, w Polsce panuje wciąż duże przyzwolenie na picie alkoholu przez nieletnich. Blisko 21 proc. kobiet i 26 proc. mężczyzn zgadza się na picie alkoholu przez osoby, które nie ukończyły 18 lat, a ponad 70 proc. sprzedawców łamie zakaz sprzedaży alkoholu niepełnoletnim.

Jej zdaniem, aby zmniejszyło się spożycie alkoholu wśród nieletnich, młodzież powinna ze wszystkich stron - od rodziców, nauczycieli, z mediów itd. - słyszeć jasny przekaz: że alkohol nie jest dla niej, jest szkodliwy.

Zobacz także
  • Ośmioro nastolatków przyszło pijanych do szkoły
Skomentuj:
Polskie nastolatki piją i palą, ale mniej niż rówieśnicy w Europie
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najnowsze informacje