Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny domaga się ochrony praw seksualnych i reprodukcyjnych

09.12.2008 11:36
Zapłodnienie in vitro

Zapłodnienie in vitro (Fot. Grzegorz Dąbrowski / Agencja Gazeta)

Trzeba stworzyć sprawne i skuteczne mechanizmy ochrony praw człowieka, w tym ochrony praw seksualnych i reprodukcyjnych - apeluje Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w przededniu 60. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
- Przypadające w tym roku 60-lecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest okazją do zwrócenia uwagi, że wciąż istnieją państwa, gdzie łamane są prawa człowieka" - pisze Federacja. Jak podkreśla, jednym z poważniejszych problemów przestrzegania praw człowieka w krajach rozwijających się jest dyskryminacja kobiet i brak możliwości dokonywania swobodnych i bezpiecznych wyborów w obrębie praw reprodukcyjnych.

- Prawa reprodukcyjne opierają się na uznaniu fundamentalnego prawa wszystkich par i jednostek do swobodnego i odpowiedzialnego decydowania, ile, kiedy i w jakich odstępach czasu chcą mieć dzieci, jak również do informacji i środków umożliwiających osiągnięcie tego celu; obejmują one również, zgodnie z dokumentami praw człowieka, prawa do podejmowania decyzji w sprawach reprodukcji w sposób wolny od dyskryminacji, przymusu i przemocy -

przypomina Federacja.

Organizacje zwraca także uwagę na konieczność upowszechniania "sprawiedliwości płci" (gender equity), co często wymaga programów i polityki stworzonej konkretnie z myślą o kobietach, oraz wdrażanie strategii promujących równość płci (gender equality), a więc równe traktowanie kobiet i mężczyzn przez prawo i zasady polityczne.

Uchwalona 10 grudnia 1948 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stała się fundamentem międzynarodowego systemu praw człowieka.

Deklaracja składa się z 30 artykułów. Wyrażają one prawa człowieka m.in. do życia, wolności i równości wobec prawa, wolności myśli, sumienia i wyznania, bezpieczeństwa osobistego, a także zakaz zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa. W preambule Deklaracji uznano, że dążenie do realizacji tych praw jest "wspólnym najwyższym celem wszystkich ludów i wszystkich narodów".

Zawarte w Deklaracji prawa przysługują wszystkim ludziom i są niezbywalne (nie można się ich zrzec), nienaruszalne (władza nie może ich regulować), naturalne i niepodzielne. Nie wymagają także uzasadnienia, tzn. sam fakt bycia człowiekiem, jest wystarczającym powodem dochodzenia roszczeń wynikających z tych praw.

Deklaracja ś jak podaje Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie - jest dokumentem prawnie wiążącym, który "przyczynił się do powstania ponad 60 instrumentów w zakresie praw człowieka, które wspólnie wyznaczają międzynarodowy standard praw człowieka". Wśród nich znajdują się m.in. Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Człowieka i Obywatela, oba będące traktatami prawnie wiążącymi.

Wraz z obchodami rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10 grudnia każdego roku na całym świecie obchodzi się Dzień Praw Człowieka.

Skomentuj:
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny domaga się ochrony praw seksualnych i reprodukcyjnych
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najnowsze informacje