Konstytucjonaliści: Prezydent nie może nie podpisać ustawy

Prezydent nie ma prawa nie podpisać ustawy ratyfikującej Traktat Lizboński - twierdzą zgodnie konstytucjonaliści. Lech Kaczyński zapowiedział, że może nie podpisać ustawy ratyfikacyjnej. Jak twierdzi ma takie prawo.
Co mówi Konstytucja - Czytaj

Prof. Marek Safjan zdecydowanie stoi na stanowisku, że prezydent nie ma prawa arbitralnie odmówić podpisania ustawy ratyfikacyjnej. Zwłaszcza, że ustawa taka przyjmowana jest wysoko kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. To więcej niż potrzeba do obalenia weta prezydenta, gdzie potrzeba większości 3/5 również przy obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. Ratyfikacja umowy międzynarodowej przez Sejm wymaga takiego samego poparcia jak zmiana Konstytucji. - przypomina prof. Safjan.

Nie podpisanie przez prezydenta ustawy mogłoby pociągać za sobą odpowiedzialność konstytucyjną głowy państwa - uważa prof. Safjan.

Również według dr. Ryszarda Piotrowskiego prezydent nie może odmówić podpisania ustawy.

W razie wątpliwości prezydent może jedynie odesłać ustawę ratyfikacyjną do Trybunału Konstytucyjnego, może też ją zawetować. Jednak gdy trybunał uzna, że zapisy nie są sprzeczne z Konstytucją, lub gdy Sejm odrzuci weto prezydent musi podpisać dokument.