Płk pilot Jerzy Piłat

Urodził się 14 lipca 1962 roku w Świdniku. Skończył Liceum Lotnicze w Dęblinie, również tam Wyższą Oficerską Szkołę Lotnictwa. Jego pierwszą jednostką był 60 Lotniczy Pułk Szkoleniowy w Tomaszowie Mazowieckim.
W 1998 r. został mianowany dowódcą eskadry w Tomaszowie Mazowieckim. Od 2001 do 2004 roku dowodził eskadrą lotniczą w II Ośrodku Szkolenia Lotniczego. W 2004 r. został skierowany na stacjonarne podyplomowe w Ogólnowojskowym Kolegium w Paryżu. Po powrocie został dowódcą 12 Bazy Lotniczej w Mirosławcu. Podwładni wspominają pułkownika jako bardzo kulturalnego dowódcę. - Jego styl dowodzenia, był bardzo dystyngowany - powiedział mjr Bogdan Ziółkowski z bazy w Mirosławcu. Pułkownik Piłat zostawił żonę Iwonę i dwie dorosłe córki.