Zmarł prof. Edmund Pietrzak

Dziś w Gdańsku-Matarni pochowany zostanie profesor Edmund Pietrzak. Zmarł w ubiegły piątek, miał 61 lat

Był to jeden z najwybitniejszych w Polsce znawców problematyki finansów międzynarodowych, specjalista od zagadnień kursów oraz wymienialności walut, rynku finansowego i unii walutowych, jeden z nielicznych znawców tematyki polityki pieniężnej. Stworzył pierwszy w Polsce dealing room na wyższej uczelni - na swoim macierzystym Uniwersytecie Gdańskim.

W latach 1992-97 był członkiem rady naukowej przy prezesie NBP. Potem doradzał prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu i kandydował do Rady Polityki Pieniężnej. W ubiegłym roku był wymieniany jako jeden z kandydatów na szefa banku centralnego, następcę Leszka Balcerowicza.

Był zwolennikiem wolniejszej integracji Polski ze strefą euro. Jego zdaniem nasza gospodarka jest jeszcze za mało dostosowana do europejskiej i zbyt szybkie wejście byłoby szokiem. Jednak z powodu braku zapału polityków do reform nawet terminy, które on uznawał za korzystne, stały się niewykonalne.