List obrońcy Mirosława G.

Treść listu obrońcy Mirosława G., Magdaleny Bentkowskiej-Kiczor, wysłanego do premiera Jarosława Kaczyńskiego i prezesa TVP Andrzeja Urbańskiego
Jako obrońca dr Mirosława Garlickiego wyrażam stanowczy protest przeciw zamieszczeniu w telewizyjnym spocie Prawa i Sprawiedliwości materiałów z zatrzymania dr Garlickiego oraz rewizji przeprowadzonej w jego mieszkaniu.

Rozpoznanie dr M. Garlickiego w rzeczonym spocie PiS-u jest oczywiste.

Dzięki uprzejmości CBA, zostały udostępnione mediom i szeroko opublikowane zdjęcia z zatrzymania dr Garlickiego oraz rewizji przeprowadzonej w jego mieszkaniu.

Te fragmenty umieszczone we wzmiankowanym spocie były uprzednio często emitowane w TV z zaznaczeniem, że dotyczą one dr Garlickiego.

Umieszczenie rzeczonego materiału pod hasłem walki z korupcją wysokich funkcjonariuszy państwa, jest naruszeniem dóbr osobistych mojego Mandanta i naruszeniem konstytucyjnej zasady domniemania niewinności.

Podkreślam, że dr Mirosław Garlicki jest jak dotąd osobą podejrzaną o popełnienie przestępstw sprzedajności - nie zaś osądzoną prawomocnym wyrokiem.

Prezentowanie zatem jego sylwetki a także zdjęć z rewizji w jego mieszkaniu, (podczas gdy nie udowodniono, że pieniądze tam znalezione pochodzą z przestępstwa) stanowi ewidentne naruszenie dóbr osobistych mego Mandanta.

Wątpliwości związane z zasadnością zarzutów stawianych dr Garlickiemu były podstawą uchylenia przez Sąd Okręgowy i Apelacyjny tymczasowego aresztowania - co jest faktem powszechnie znanym.

Uporczywe wykorzystywanie sprawy dr Garlickiego jako formy reklamy wyborczej jest skrajnie nierzetelne i wprowadza w błąd opinię publiczną.

Z powyższych względów żądam niezwłocznego wycofania z przedmiotowego spotu fragmentów dotyczących osoby dr Garlickiego .

Wzmiankuję, że na skutek emisji wzmiankowanego spotu mój Mandant już doznał naruszenia dóbr osobistych.

Kontynuacja emisji będzie jedynie powiększać doznaną szkodę co daję Państwu pod rozwagę.