Legia wydała 21 zakazów stadionowych

29.07.2007 00:00
Dzień przed otwierającym sezon meczem z Cracovią zarząd KP Legia Warszawa poinformował, że 21 osób zostało uznanych przez klub za osoby niepożądane na sportowych imprezach masowych organizowanych na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie oraz w czasie meczów wyjazdowych Legii. Poniżej treść oświadczenia z oficjalnej strony internetowej stołecznego klubu.
Legia podjęła decyzję o pozbawieniu tych osób możliwości zakupu biletów i karnetów na imprezy organizowane na terenie obiektu przy ul. Łazienkowskiej 3 oraz zakupu biletu w klubie macierzystym na mecze wyjazdowe drużyny Legii. 14 osób to uczestnicy zamieszek w Wilnie w czasie meczu o Puchar Intertoto, których skutkiem było przerwanie meczu, wykluczenie Legii na dwa lata z rozgrywek UEFA, straty finansowe i utrata dobrego wizerunku Klubu i jego kibiców. Zgromadzony materiał dowodowy zostanie przekazany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z wnioskiem o ściganie sprawców czynnej napaści na funkcjonariuszy policji, sprawców niszczenia mienia, uczestników bójek i pobić. Klub wystąpi wobec tych osób o odszkodowanie za poniesione straty finansowe. Pozostałe siedem osób to notoryczni sprawcy rażących naruszeń regulaminu imprezy masowej na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w sezonie 2006/2007, nie respektujący regulaminu mimo wielokrotnych upomnień.

"Po wydarzeniach w Wilnie Klub jest zdeterminowany zwalczać chuligańskie zachowania we wszelkich przejawach na własnym stadionie, a także poza stadionem i na stadionach innych klubów, jeżeli sprawcami będą osoby występujące w barwach Legii. To nie są kibice Legii i nie chcemy ich widzieć na meczach przy Łazienkowskiej i na sektorach kibiców przyjezdnych na meczach wyjazdowych naszej drużyny. Wszystkim osobom prywatnym i organizacjom udzielającym pomocy w identyfikacji i eliminowaniu ze stadionu chuliganów, Klub składa serdeczne podziękowania. Liczymy na dalszą skuteczną współpracę" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Stadion bez chuliganów

Zarząd Klubu, zdeterminowany wydarzeniami w czasie meczu o Puchar Intertoto w Wilnie postanowił podjąć działania gwarantujące, że chuligani będą skutecznie eliminowani ze stadionu przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Zgodnie z regulaminem imprezy masowej i regulaminem obiektu sportowego, każda osoba naruszająca przepisy prawa powszechnego lub zapisy regulaminów stadionowych, będzie uznawana przez klub za osobę niepożądaną na imprezach z udziałem Legii Warszawa.

Skutkować to będzie odmową sprzedaży biletu/karnetu na mecze miejscowe i wyjazdowe oraz zakazem wstępu na obiekt przy ul. Łazienkowskiej.

Celem zapewnienia skuteczności, ale także sprawiedliwości i obiektywności podejmowanych decyzji przyjmuje się następującą procedurę:

1. W przypadku ujawnienia zachowań naruszających przepisy prawa powszechnego w czasie imprezy masowej, służba porządkowa organizatora jest zobowiązana do ujęcia sprawcy i przekazania niezwłocznie Policji.

2. W przypadku ujawnienia zachowań naruszających regulaminy stadionowe, służba porządkowa organizatora jest zobowiązana do natychmiastowego usunięcia sprawcy ze stadionu.

3. Na podstawie raportu służby porządkowej i zebranych dowodów /foto, video/ Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Administracji Klubu występuje do Prezesa Zarządu z wnioskiem o uznanie sprawcy za osobę niepożądaną na imprezach z udziałem drużyny Legii Warszawa.

4. Po zatwierdzeniu wniosku informacja zostaje wprowadzona do elektronicznego systemu dystrybucji biletów, a dane osoby /imię, nazwisko i PESEL/ oraz zdjęcie przekazane ochronie obiektu i operatorom monitoringu stadionowego.

5. Osoba, której będzie dotyczyła powyższa restrykcja, może w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o uznaniu za osobę niepożądaną, złożyć odwołanie od decyzji do Zarządu Klubu.

6. Zarząd Klubu po zapoznaniu się z treścią odwołania, w razie potrzeby również wysłuchania odwołującego się oraz z dowodami potwierdzającymi naganne zachowanie, może decyzję utrzymać w mocy, uchylić lub zmienić.

Jednocześnie Zarząd Klubu wyjaśnia, że powyższe unormowania nie będą powodowały w żadnym stopniu utrudnień dla prawdziwych kibiców, którzy mecze Legii traktują jako święto sportowe. Nadrzędnym i jedynym celem Zarządu jest uniemożliwienie uczestniczenia w meczach Legii osobom, którym postawiono zarzuty o popełnienie przestępstwa lub skierowano wnioski o ukaranie do sądu w związku z imprezą masową, albo naruszającym notorycznie i w sposób rażący regulaminy stadionowe. Nie możemy się godzić na to, żeby osoby oczekujące na wyrok sądu lub sprawiające ciągłe kłopoty na stadionie bywały na meczach naszej drużyny.

Zobacz także
  • Słaba Legia, słaba Cracovia
Skomentuj:
Legia wydała 21 zakazów stadionowych
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane

Najnowsze informacje