Legia wydała 21 zakazów stadionowych

29.07.2007 00:00
Dzień przed otwierającym sezon meczem z Cracovią zarząd KP Legia Warszawa poinformował, że 21 osób zostało uznanych przez klub za osoby niepożądane na sportowych imprezach masowych organizowanych na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie oraz w czasie meczów wyjazdowych Legii. Poniżej treść oświadczenia z oficjalnej strony internetowej stołecznego klubu.
Legia podjęła decyzję o pozbawieniu tych osób możliwości zakupu biletów i karnetów na imprezy organizowane na terenie obiektu przy ul. Łazienkowskiej 3 oraz zakupu biletu w klubie macierzystym na mecze wyjazdowe drużyny Legii. 14 osób to uczestnicy zamieszek w Wilnie w czasie meczu o Puchar Intertoto, których skutkiem było przerwanie meczu, wykluczenie Legii na dwa lata z rozgrywek UEFA, straty finansowe i utrata dobrego wizerunku Klubu i jego kibiców. Zgromadzony materiał dowodowy zostanie przekazany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z wnioskiem o ściganie sprawców czynnej napaści na funkcjonariuszy policji, sprawców niszczenia mienia, uczestników bójek i pobić. Klub wystąpi wobec tych osób o odszkodowanie za poniesione straty finansowe. Pozostałe siedem osób to notoryczni sprawcy rażących naruszeń regulaminu imprezy masowej na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w sezonie 2006/2007, nie respektujący regulaminu mimo wielokrotnych upomnień.

"Po wydarzeniach w Wilnie Klub jest zdeterminowany zwalczać chuligańskie zachowania we wszelkich przejawach na własnym stadionie, a także poza stadionem i na stadionach innych klubów, jeżeli sprawcami będą osoby występujące w barwach Legii. To nie są kibice Legii i nie chcemy ich widzieć na meczach przy Łazienkowskiej i na sektorach kibiców przyjezdnych na meczach wyjazdowych naszej drużyny. Wszystkim osobom prywatnym i organizacjom udzielającym pomocy w identyfikacji i eliminowaniu ze stadionu chuliganów, Klub składa serdeczne podziękowania. Liczymy na dalszą skuteczną współpracę" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Stadion bez chuliganów

Zarząd Klubu, zdeterminowany wydarzeniami w czasie meczu o Puchar Intertoto w Wilnie postanowił podjąć działania gwarantujące, że chuligani będą skutecznie eliminowani ze stadionu przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Zgodnie z regulaminem imprezy masowej i regulaminem obiektu sportowego, każda osoba naruszająca przepisy prawa powszechnego lub zapisy regulaminów stadionowych, będzie uznawana przez klub za osobę niepożądaną na imprezach z udziałem Legii Warszawa.

Skutkować to będzie odmową sprzedaży biletu/karnetu na mecze miejscowe i wyjazdowe oraz zakazem wstępu na obiekt przy ul. Łazienkowskiej.

Celem zapewnienia skuteczności, ale także sprawiedliwości i obiektywności podejmowanych decyzji przyjmuje się następującą procedurę:

1. W przypadku ujawnienia zachowań naruszających przepisy prawa powszechnego w czasie imprezy masowej, służba porządkowa organizatora jest zobowiązana do ujęcia sprawcy i przekazania niezwłocznie Policji.

2. W przypadku ujawnienia zachowań naruszających regulaminy stadionowe, służba porządkowa organizatora jest zobowiązana do natychmiastowego usunięcia sprawcy ze stadionu.

3. Na podstawie raportu służby porządkowej i zebranych dowodów /foto, video/ Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Administracji Klubu występuje do Prezesa Zarządu z wnioskiem o uznanie sprawcy za osobę niepożądaną na imprezach z udziałem drużyny Legii Warszawa.

4. Po zatwierdzeniu wniosku informacja zostaje wprowadzona do elektronicznego systemu dystrybucji biletów, a dane osoby /imię, nazwisko i PESEL/ oraz zdjęcie przekazane ochronie obiektu i operatorom monitoringu stadionowego.

5. Osoba, której będzie dotyczyła powyższa restrykcja, może w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o uznaniu za osobę niepożądaną, złożyć odwołanie od decyzji do Zarządu Klubu.

6. Zarząd Klubu po zapoznaniu się z treścią odwołania, w razie potrzeby również wysłuchania odwołującego się oraz z dowodami potwierdzającymi naganne zachowanie, może decyzję utrzymać w mocy, uchylić lub zmienić.

Jednocześnie Zarząd Klubu wyjaśnia, że powyższe unormowania nie będą powodowały w żadnym stopniu utrudnień dla prawdziwych kibiców, którzy mecze Legii traktują jako święto sportowe. Nadrzędnym i jedynym celem Zarządu jest uniemożliwienie uczestniczenia w meczach Legii osobom, którym postawiono zarzuty o popełnienie przestępstwa lub skierowano wnioski o ukaranie do sądu w związku z imprezą masową, albo naruszającym notorycznie i w sposób rażący regulaminy stadionowe. Nie możemy się godzić na to, żeby osoby oczekujące na wyrok sądu lub sprawiające ciągłe kłopoty na stadionie bywały na meczach naszej drużyny.

Zobacz najnowsze wideo

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najnowsze informacje