Kazimierz Pułaski został obywatelem USA

Amerykański Senat uchwalił ustawę o nadaniu pośmiertnie generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu honorowego obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. Ustawa została przyjęta bez głosu sprzeciwu.
Przyjmując rezolucję o nadaniu honorowego obywatelstwa Kazimierzowi Pułaskiemu amerykański Senat przypomniał jego zasługi w walce o niepodległość USA.

W uzasadnieniu do ustawy czytamy, że generał wielokrotnie wykazał się odwagą i męstwem a szarża dowodzonej przez niego kawalerii w bitwie o Brandywine uratowała życie późniejszemu prezydentowi USA Jerzemu Waszyngtonowi.

Senatorowie zacytowali też słowa Pułaskiego z listu do Waszyngtona: "Przybyłem tu bronić wolności. Walczyć o nią, żyć dla niej lub umrzeć".

By ustawa o nadaniu generałowi Pułaskiemu honorowego obywatelstwa weszła w życie, musi ją jeszcze uchwalić Izba Reprezentantów. Po głosowaniu w Izbie Reprezentantów ustawa trafi na biurko prezydenta Georgea Busha.

Przyznanie honorowego obywatelstwa Stanów Zjednoczonych jest wyjątkowym wyróżnieniem. W całej historii USA nadano je tylko 6 osobom. Był wśród nich premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill.