Najwięcej radnych w skali kraju ma PSL

15.11.2006 00:00
Spośród partii politycznych, najwięcej radnych w kraju ma PSL - 4840. PiS ma 4491 radnych, PO - 2749, koalicja Lewica i Demokraci - 1891, Samoobrona - 1116, LPR - 314, a Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - 7 - podała w środę PKW.
Wszystkie pozostałe komitety wyborcze wprowadziły łącznie do rad wszystkich szczebli - 31.381 radnych: 28.726 gminnych, 2647 powiatowych, 8 wojewódzkich.

Jeden mandat radnego - w jednej z gmin liczących do 20 tys. mieszkańców - pozostał nieobsadzony.

Ogółem w Polsce jest 46.790 radnych.

Procentowo PSL ma 10,34 proc. ogólnej liczby radnych, PiS - 9,60, PO - 5,88, koalicja Lewica i Demokraci 4,04, Samoobrona - 2,39, LPR - 0,67, KPEiR - 0,01. Pozostałe komitety - 67,07.

W sejmikach najwięcej radnych ma PO - 186, następne jest PiS - 170, PSL - 83, koalicja Lewica i Demokraci - 66, Samoobrona - 37, LPR - 11.

Do rad powiatów największą liczbę radnych wprowadziło PiS - 1242, następnie PSL - 867, PO - 779, koalicja Lewica i Demokraci - 468, Samoobrona - 212, LPR - 67, KPEiR - 2.

W gminach pierwsze pod względem liczby radnych jest PSL - 3890, następnie PiS - 3079, PO - 1784, koalicja Lewica i Demokraci - 1357, Samoobrona - 867, LPR - 236, KPEiR - 5.

PSL ma najwięcej radnych w gminach - 3890, w powiatach - 867, w sejmikach wojewódzkich - 83.

PiS wprowadziło najwięcej radnych do gmin - 3079. W powiatach ma ich 1242, a w sejmikach wojewódzkich - 170.

PO ma 1784 radnych gminnych, 779 powiatowych i 186 wojewódzkich.

Koalicja Lewica i Demokraci wprowadziła do rad gmin 1357 osób, do rad powiatów 468, a do sejmików 66.

Samoobrona ma 867 radnych gminnych, 212 powiatowych i 37 wojewódzkich.

LPR wprowadziła do rad gmin 236 radnych, ma też 67 radnych powiatowych i 11 wojewódzkich.

Spośród 7 radnych, jakich w skali kraju ma KPEiR, 5 to radni gminni, a dwaj - powiatowi.

W niedzielnych wyborach samorządowych wybrano 32 265 radnych gmin liczących do 20 tys. mieszkańców, 5566 radnych gmin większych, 1647 radnych w miastach na prawach powiatu, 6284 radnych powiatowych oraz 561 radnych sejmików wojewódzkich.

Wybranych zostało także 60 radnych Warszawy oraz 407 radnych 18 dzielnic stolicy.

W gminach liczących do 20 tys. mieszkańców wybrano 2151 rad gmin, w 20.556 okręgach. Uprawnionych do głosowania było 12.734.923 osób. Frekwencja wyniosła 50,07 proc.

Głosowania nie przeprowadzono w 1019 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby wybieranych tam radnych. W związku z tym 1194 radnych uzyskało mandaty bez głosowania. Ogółem pozostał nieobsadzony jeden mandat.

W gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców wybrano 262 rady gmin w 927 okręgach. Uprawnionych do głosowania było 6.997.988 osób. Frekwencja wyniosła 44,86 proc. Głosowania nie przeprowadzono w jednym okręgu wyborczym, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie radnych wybieranych w tym okręgu. W związku z tym pięciu radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

W miastach na prawach powiatu wybrano 64 rady miejskie w 289

okręgach wyborczych. Uprawnionych do głosowania było 8.807.158

osób. Frekwencja wyniosła 39,95 proc.

Wybory do Rady m. st. Warszawy przeprowadzono w 10 okręgach wyborczych. Uprawnionych do głosowania było 1.339.734 osoby. Frekwencja wyniosła 53,03 proc.

W wyborach do 18 rad dzielnic Warszawy utworzono 69 okręgów wyborczych. Uprawnionych do głosowania było 1.338.389 osób. Frekwencja wyniosła 52,96 proc.

Wybrano też 314 rad powiatów w 1346 okręgach wyborczych. Uprawnionych do głosowania było 20.095.699 osób. Frekwencja wyniosła 48,03 proc.

W wyborach do 16 sejmików województw utworzono 88 okręgów wyborczych. Uprawnionych do głosowania było 30.241.185 osób. Frekwencja wyniosła 45,91 proc.

Szef PKW Ferdynand Rymarz poinformował, że pierwsza sesja nowych rad gmin, powiatów i sejmików powinna odbyć się w ciągu 7 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw obwieszczenia PKW o wynikach wyborów samorządowych. To obwieszczenie - podkreślił - ukaże się niezwłocznie.

Rymarz podziękował tysiącom członków obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz informatykom za pracę przy wyborach.

Dzięki ich pracy - podkreślił szef PKW - w niespełna dobę od zamknięcia lokali wyborczych podanych zostało 99 proc. danych - były to wyniki nieoficjalne.

Rymarz podkreślił, że we wtorek - drugim dniu po wyborach - podane zostały oficjalne wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a w trzecim dniu, czyli w środę, oficjalne wyniki wyborów do sejmików, rad powiatów i rad gmin.

Szef PKW podał dla porównania, że w 1988 r. oraz w 2002 oficjalne i pełne wyniki wyborów samorządowe ogłoszone zostały po 12 dniach od głosowania. Rymarz podkreślił, że w tym roku udało się podać wyniki wyborów samorządowych w czasie, w jakim podawano zazwyczaj wyniki wyborów parlamentarnych.

Padł również rekord wejść na stronę internetową PKW - 700 prób wejść na 1 sekundę. Rymarz przyznał jednak, że to ogromne zainteresowanie internautów spowodowało "blokadę strony i irytację użytkowników".

Przewodniczący PKW przeprosił wszystkich, którzy mieli trudności i stwierdził, że "na przyszłość trzeba dysponować urządzeniami o znacznie większej mocy".

Rymarz poinformował, że w niedzielę 26 listopada w dniu II tury wyborów bezpośrednich PKW zorganizuje 4 konferencje prasowe - tak jak to miało miejsce w ostatnią niedzielę.

"W ciągu nocy z niedzieli na poniedziałek będzie ogłaszała dwukrotnie komunikaty o cząstkowych i nieofcjalnych wynikach wyborów w największych miastach" - zapowiedział szef PKW.

Skomentuj:
Najwięcej radnych w skali kraju ma PSL
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najnowsze informacje