To dzika spekulacja!

Co Pan sądzi o hipotezie, że wszystkie współczesne ptaki pochodzą od ziemno-wodnego przodka?

Prof. Andrzej Elżanowski*: Dam panu najbardziej negatywny komentarz w historii naszej współpracy.

Czyli...

- Hipoteza ta jest dziką spekulacją opartą na słabo uzasadnionych przesłankach.

Rzeczywiście, bardzo jest Pan surowy. Ale przecież dowody na ziemno-wodny tryb życia Gansus yumenensis są bardzo mocne.

- Owszem. Autorzy twierdzą jednak, że brak lądowych form pierwotnych Ornithurae [grupa, do której należą wszystkie współczesne ptaki] w zapisie kopalnym wynika z ich nieistnienia. Tymczasem założenie to jest nieuzasadnione. Znaleziska ptaków wczesnokredowych są bardzo nieliczne, więc w grę wchodzi raczej ich wybiórcze zachowanie się. Poza tym, odtwarzanie pokrewieństw ptaków na podstawie szkieletu bez czaszki jest zupełnie nierealistyczne. Autorom brakuje trzeźwej oceny wyników własnych badań. To, co napisali, można traktować jedynie jako możliwości, a nie ugruntowane hipotezy!

A da się powiedzieć coś dobrego o tej pracy?

- Ważnym osiągnięciem jest niewątpliwie potwierdzenie, że Gansus yumenensis był nowoczesnym ptakiem - przedstawicielem Ornithurae i że prowadził ziemno-wodny tryb życia. Taka specjalizacja dowodzi, że nowoczesne ptaki uległy dużemu zróżnicowaniu już we wczesnej kredzie, w cieniu archaicznych ptaków z grupy Enanthiornithes.

* Prof. Andrzej Elżanowski jest paleontologiem, kierownikiem Zakładu Zoologii Kręgowców na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się badaniem skamieniałości ptaków. Opisał m.in. nowy gatunek archeopteryksa. Kilka lat temu opublikował pracę w "Nature", w której zrekonstruował, jak rosły pierwsze ptaki.