Izrael popiera zmianę nazwy Auschwitz

Władze Izraela i dokumentujący Holocaust Instytut Yad Vashem poprą inicjatywę polskiego rządu, by zmienić nazwę obozu Auschwitz. Minister kultury Kazimierz Michał Ujazdowski uzyskał takie zapewnienie podczas spotkania z ambasadorem Izraela w Polsce Davidem Pelegiem. Rząd Polski chce, by nazwę Obóz Koncentracyjny Auschwitz zmieniono na Były Nazistowski Niemiecki Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Ma to przeciwdziałać przekłamaniom, jakie pojawiają się w zagranicznych mediach o "polskich obozach zagłady". Ponieważ obóz wpisany jest na listę światowego dziedzictwa kulturowego, Polska wystąpiła z wnioskiem o zmianę jego nazwy do UNESCO. Maram Stern, urzędujący w Brukseli zastępca sekretarza generalnego Światowego Kongresu Żydów wniosek nazwał próbą "wymazania Auschwitz z polskiej historii".

Zmiana nazwy powinna być rozpatrzona podczas lipcowej konferencji UNESCO w Wilnie.