W Krynicy zmarł opiekun Nikifora

W Krynicy zmarł w wieku 82 lat malarz Marian Włosiński. Jego nazwisko przypomniał ostatnio film Krzysztofa Krauze "Mój Nikifor" (zagrał go tam Roman Gancarczyk).
Włosiński opiekował się wielkim malarzem naiwnym przez kilkanaście ostatnich lat jego życia.

Jak opowiada reżyser filmu, zaprzyjaźniony z Włosińskim, w roku 1960 chory na gruźlicę Nikifor zapukał do jego domu i powiedział: "tu będę malowała". Włosiński go przyjął. Przyjaźń z Nikiforem odmieniła jego życie.