Nowości nowej matury

W tym roku każdy maturzysta po ogłoszeniu wyników będzie miał prawo wglądu do swojej pracy. A za trzy lata ma wrócić obowiązkowa matura z matematyki!
- Mówi się, że tegoroczni maturzyści to króliki doświadczalne. To ja czuję się jak taki królik. Chciałbym wyrazić uznanie maturzystom, że mimo nerwów i napięcia przystąpią do tego egzaminu - mówił w piątek minister edukacji Mirosław Sawicki. Zapewniał, że matura jest dobrze przygotowana.

Wiadomo już, jakie maturalne przedmioty uczniowie wybrali najchętniej. Wśród języków obcych prym wiedzie angielski. Wśród przedmiotów do wyboru - matematyka.

Resort chce by matematyka za trzy lata znów stała się obowiązkowa na maturze. Tak zresztą miało być. Wykreśliła ją jednak b. minister Krystyna Łybacka.

- To będzie inny egzamin. Matura sprawdzałaby znajomość matematyki bliższej życiu, rozumianej jako narzędzie opisywania i rozumienia świata - zapowiedział min. Sawicki.

Jego pomysł popiera Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO) z sejmowej komisji edukacji. - Matematyka rozumiana jako umiejętność logicznego myślenia i zastosowania prawideł matematycznych w codziennym życiu byłaby istotnym elementem egzaminu dojrzałości. Ja na pewno będę namawiała do wprowadzenia obowiązkowej matury z matematyki - deklaruje.

Egzamin pod okiem uczelni

W tegorocznym egzaminie nic się nie zmieni. Zadania maturalne są już przygotowane i właśnie się drukują. Czy są dobrze zabezpieczone przed wyciekiem?

- Jeśli można podrobić euro, to można też wykraść zadania - mówi minister. - Nie jestem spokojny. Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, by zapobiec takiej sytuacji. Na wszelki wypadek mamy też zestawy awaryjne.

Ministerstwo i komisje egzaminacyjne chca do nowej matury przekonać uczelnie.

Na zaproszenie szefów okręgowych komisji egzaminacyjnych jej przebieg będą mogli obserwować przedstawiciele szkół wyższych.

- Przekonają się, że maturę przygotowano rzetelnie, nie ma przyzwolenia na ściąganie, a wyniki są wiarygodne - zaznacza Roman Dziedzic, dyrektor śląskiej OKE. Liczy na to, że uczelnie w kolejnych latach zupełnie zrezygnują z dodatkowych sprawdzianów dla kandydatów i będą ich przyjmować wyłącznie na podstawie matury.

Zobacz swoją pracę

W tym roku każdy maturzysta po ogłoszeniu wyników będzie miał prawo wglądu do swojej pracy. Trzeba jednak będzie złożyć wniosek w OKE i poczekać na wyznaczenie terminu i miejsca. Czy obejmie to też rodziców? - W rozporządzeniu jest mowa o tym, że wgląd do arkuszy ma zdający. Dokument nie wspomina o rodzicach czy nauczycielach - mówi Dziedzic.

Wciąż nie ma pewności, czy maturzyści będą mieć prawo do kserowania swoich prac. Mają to rozstrzygnąć prawnicy resortu.

OKE już teraz przewidują, że umożliwienie maturzystom wglądu do prac może okazać się ogromnym przedsięwzięciem. - Spodziewam się, że niewielu znajdzie się takich, którzy nie będą ciekawi, jakie błędy popełnili i jak ich oceniano. Mam tylko nadzieję, że nie będziemy mieć pod budynkiem tłumu maturzystów z transparentami - mówi Dziedzic.

Nową maturę będzie zdawać ponad 317 tys. uczniów

Według wstępnych szacunków koszt matury wyniesie 63,5 mln zł. Egzaminy zaczną się 18 kwietnia.

Wszyscy obowiązkowo zdają egzamin z polskiego (ustny i pisemny). Obowiązkowy jest też jeden z języków obcych.

Co maturzyści wybierali najczęściej ....

język angielski - 244 tys. osób

matematykę - 90 tys.

geografię - 80 tys.

biologię - prawie 75 tys.

historię - 70 tys.

wos - prawie 60 tys.

język niemiecki - prawie 56 tys.

.... i najrzadziej

język łaciński i kulturę antyczną - 22 osoby

język szwedzki - 12 osób

język portugalski - 8 osób

język grecki i kulturę antyczną - 4 osoby