Zmarł Marek Skwarnicki. Był przyjacielem Jana Pawła II

13.03.2013 07:11
Zmarł Marek Skwarnicki. Był przyjacielem Jana Pawła II

Zmarł Marek Skwarnicki. Był przyjacielem Jana Pawła II (Fot.Agnieszka Sadowska /AG)

Marek Skwarnicki - poeta, prozaik, publicysta, tłumacz i przyjaciel Jana Pawła II - zmarł w krakowskim szpitalu. Informację o śmierci potwierdził syn zmarłego Krzysztof Skwarnicki.
Marek Skwarnicki urodził się 30 kwietnia 1930 w Grodnie. Ukończył studia z zakresu filologii polskiej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1952-1958 był pracownikiem naukowym w Bibliotece Narodowej w Warszawie. W 1951 r. debiutował na łamach "Tygodnika Powszechnego"; od 1958 do 1989 r. był członkiem redakcji i zespołu "Tygodnika", a od 1962 - członkiem zespołu miesięcznika "Znak". Należał do Polskiego Pen Clubu. Publikował m.in. pod pseudonimami: Don Kopyto, EMES, Jerzy Patkiewicz, Kij, M.S., najczęściej jednak podpisywał się jako Spodek.

W latach 1970-1975 był członkiem Rady Międzynarodowego Ruchu Intelektualistów Katolickich "Pax Romana" (IMICA), w latach 1975-1979 - wiceprezesem "Pax Romana", a w latach 1975-1984 - członkiem Komitetu Łączności Forum Europejskiego Narodowych Komisji Apostolstwa Świeckich. W okresie od 1977 do 1984 r. był członkiem Papieskiej Rady Świeckich w Watykanie.

W latach 1978-2000 odbył z papieżem Janem Pawłem II jako redaktor "Tygodnika Powszechnego", akredytowany przy Biurze Prasy Watykanu, pięć międzykontynentalnych (do Meksyku, Filipin, Japonii, Kanady i Australii) i pięć europejskich podróży. W okresie od 1979 do 1990 r. pracował też w Komisji ds. Apostolstwa Świeckich Episkopatu Polski, a w latach 80. i 90. pełnił funkcję członka Rady Duszpasterstwa Archidiecezji Krakowskiej.

Pomagał papieżowi w redakcji "Tryptyku Rzymskiego"

Marek Skwarnicki był autorem m.in. książek "Jan Paweł II", "Mój Miłosz", współautorem (wraz z Adamem Bujakiem) albumu "Tajemnice Ziemi Świętej". Napisał też kilkanaście tomików poetyckich, był autorem spektakli teatralnych i telewizyjnych dla dzieci. Za swoją twórczość Marek Skwarnicki otrzymał m.in. Nagrodę Literacką Fundacji im. Kościelskich w Genewie (1967), Nagrodę Poetycką im. Andrzeja Bursy (1969), VIII Międzynarodową Nagrodę Poetycką "Citta di Marineo" (1982, Sycylia), Nagrodę Fundacji im. W.N. Turzańskich w Toronto (1989, Kanada).

W 2006 roku został laureatem nagrody Totus 2006, przyznawanej przez Fundację Konferencji Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia". W kategorii kultury chrześcijańskiej nagrodzony został za wierność przesłaniu papieskiemu i poezję inspirowaną duchem Ewangelii.

We wrześniu 2005 roku do księgarń trafiła książka "Pozdrawiam i błogosławię" - tom listów Jana Pawła II do Marka Skwarnickiego, przyjaciela i redaktora jego poezji. Listy obejmują cały okres pontyfikatu Jana Pawła II. Każdy z nich został przez Marka Skwarnickiego opatrzony komentarzem wyjaśniającym poruszane w piśmie wątki lub okoliczności powstania listu.

Karol Wojtyła i Marek Skwarnicki poznali się w późnych latach 50. w redakcji "Tygodnika Powszechnego". Z czasem Skwarnicki stał się kimś w rodzaju doradcy przyszłego papieża w sprawach literackich. Apogeum literackiego wątku w tej korespondencji przypada na rok 2002, kiedy Skwarnicki został zaproszony do Rzymu, aby pomóc papieżowi w ostatecznej redakcji "Tryptyku Rzymskiego". Książka zawiera fotokopie wszystkich listów do Skwarnickiego, które Jan Paweł II napisał odręcznie. Są też fotokopie podpisów papieża.

Zapal znicz, napisz wspomnienie

Zobacz najnowsze wideo

Najnowsze informacje