Prezydent: Życzymy państwu nadziei i wiary w to, że wszelkie trudności możemy przezwyciężyć

23.12.2012 17:14
Para prezydencka

Para prezydencka (Fot. Prezydent.pl)

- Życzymy państwu właśnie nadziei i wiary w to, że wszelkie pojawiające się trudności, troski, możemy przezwyciężyć, przede wszystkim dzięki drzemiącej w nas, w Polakach, energii, sile i odwadze - powiedział prezydent Bronisław Komorowski. Na jego stronie internetowej można zobaczyć nagranie życzeń, które złożył wraz z pierwszą damą Polakom.
Na stronie Prezydent.pl zamieszczono życzenia od Bronisława i Anny Komorowskich. "Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten wyjątkowy świąteczny czas, jak i cały nadchodzący 2013 rok upływał w pomyślności, w spokoju, zdrowiu i radości" - możemy usłyszeć na zamieszczonym nagraniu.

- Życzymy państwu właśnie nadziei i wiary w to, że wszelkie pojawiające się trudności, troski możemy przezwyciężyć, przede wszystkim dzięki drzemiącej w nas, Polakach, energii, sile i odwadze, a także dzięki solidarności, która w trudnych sytuacjach była i jest dla nas źródłem naszej polskiej dumy - dodawał prezydent.Zobacz także
Komentarze (72)
Zaloguj się
 • antybiurokrata

  Oceniono 1 raz 1

  Co, nie ma kolejnego odcinka historii o Bigosie?

  certare.pl/wp/trzydziesci-lat-slomianej-rewolucji/

 • bogno

  Oceniono 1 raz 1

  Emeryci otrzymali życzenia świąteczne od Prezydenta poprzez trybunał konstytucyjny,który na Święta zatwierdził niekonstytucyjną waloryzację emerytur i rent.
  To były prawdziwe życzenia które okradły ich w imieniu " sprawiedliwości społecznej"
  Tych życzeń nie zapomnimy nigdy !!!

 • rozkoszny_bobasek

  Oceniono 3 razy 3

  UBecka córka życzy mi wesołych świąt..
  To się w pale nie mieści!

 • iremus

  Oceniono 2 razy 2

  ......Życzymy państwu nadziei i wiary..... I tak dzięki solidarności zrodziła się nowa religia dla dziadów wykluczonych ze społeczeństwa wyspiarskiego. Dla jednych uginające się stoły od żarcia dla drugich "nadzieja i wiara", że coś z tych stołów trafi na śmietnik a oni będą mogli po świętach napełnić puste żołądki. A po świętach GUS ogłosi że w III RP inflacji nie ma i magik z Londynu "podniesie" świadczenia emerytom i rencistom o cały jeden procent żeby pamiętali jakim to dobrodziejem jest Wschodzące Słońce Środkowej Europy Donald I Wspaniały. Bóg zapłać dobroczyńcy. Niech was promień światła betlejemskiego prowadzi do Edenu.

 • koniu800

  Oceniono 3 razy -1

  no już mi całe święta obrzydził ale mimo to spasiba

 • fordysta

  Oceniono 7 razy 1

  Jak zwykle: fałszywe pustosłowie i pijar obecnego rządu.
  A w faktach: GMO, płace po 1400 zł, renty i emerytury po 700-1000 zł, brak pieniędzy na podstawy utrzymania: czynsze, prąd, opłaty, lekarstwa i żywność. Oczekiwania na lekarzy specjalistów min. po pół roku, rehabilitację zdrowia - 1 rok i więcej.
  Jednoczesnie: utrzymanie pana prezydenta i jego 3000-go dworu ponad 230 milionów rocznie, żywienie i ubieranie p. prezydenta oraz jego małżonki na koszt podatników, utrzymanie 100 osobowego taboru samochodowego, latanie premiera na prywatne wycieczki z Gdańska do Warszawy za ponad 10 milionów zł. - na koszt podatników.

 • oglaszam_wszem_i_wobec

  Oceniono 6 razy 0

  "O pozycji funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego w ministerstwie, ale też o ich postrzeganiu w społeczeństwie decydowały dwa zasadnicze czynniki. Pierwszy dotyczył ich liczby w "bezpiece"; drugi zaś zajmowania przez nich eksponowanych stanowisk. Jesienią 1945 r. doskonale zorientowany w sprawach "bezpieki" w Polsce sowiecki doradca przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego płk Nikołaj Seliwanowski w raporcie do Moskwy informował, że połowę stanowisk kierowniczych w MBP zajmują Żydzi, a w całym ministerstwie ich odsetek sięga 18,7 procent. Zapewne nawet on się nie spodziewał, że tak duża liczba oficerów pochodzenia żydowskiego w centrali aparatu bezpieczeństwa będzie się nadal zwiększać. W kolejnych latach udział Żydów polskich w kierowniczych strukturach MBP stale rósł, ostatecznie przekroczył 37 procent. Wśród 450 osób pełniących najwyższe funkcje w MBP (dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów, kierowników samodzielnych wydziałów) pochodzeniem żydowskim legitymowało się 167 oficerów.

  Na czele ministerstwa stał gen. Stanisław Radkiewicz, wspomagany m.in. przez wiceministrów: Romana Romkowskiego (Menasze Grynszpana) i Mieczysława Mietkowskiego (Mojżesza Bobrowickiego). W okrytej ponurą sławą centrali "bezpieki" wyżsi oficerowie o żydowskich korzeniach kierowali: kadrami Leon Andrzejewski (Ajzen Lajb Wolf), śledztwami Józef Różański (Goldberg), finansami Edward Kalecki (Ela Szymon Tenenbaum), ochroną zdrowia Kamil Warman, Leon (Lew) Gangel, Ludwik (Salomon) Przysuski, cenzurą Michał Rosner, Hanna Wierbłowska, Michał (Mojżesz) Taboryski, Biurem Prawnym Zygmunt Braude, Witold Gotman, konsumami Feliks (Fiszel) Goldsztajn, Centralnym Archiwum MBP Jadwiga Piasecka, Zygmunt (Nechemiasz) Okręt, Biurem Wojskowym Roman Garbowski (Rachamiel Garber) oraz Departamentami: I Józef Czaplicki (Izydor Kurc), Julian Konar (Jakub Julian Kohn), II Leon (Lejba) Rubinstein, Michał (Mojżesz) Taboryski, III Józef Czaplicki (Izydor Kurc), Leon Andrzejewski (Ajzen Lajb Wolf), IV ; Aleksander Wolski (Salomon Aleksander Dyszko), Józef Kratko, Bernard Konieczny (Bernstein), V Julia Brystiger, VI (więziennictwem) Jerzy Dagobert Łańcut, VII Wacław Komar (Mendel Kossoj), Zygmunt (Nechemiasz) Okręt, Marek Fink (Mark Finkienberg), X Józef Światło (Izaak Fleischfarb), Henryk Piasecki (Chaim Izrael Pesses).

  Niższymi strukturami MBP wydziałami, kierowali wówczas m.in.: Anatol (Natan) Akerman, Marian Baszt, Mieczysław (Mojżesz) Baumac, Jan Bernstein, Adam Bień (Bajn), Ignacy Bronecki, Izrael Cwejman, Tadeusz (Dawid) Diatłowicki, Michał (Holzer Maurycy-Aron) Drzewiecki, Michał (Mojżesz) Fajgman, Leon Fojer (Feuer), Tadeusz Fuks, Edward (Eliasz) Futerał, Artur Galewicz (Glasman), Henryk Gałecki (Natan Monderer-Lamensdorf), Łazarz Gejler, Jakub Glidman, Leon Goryń, Karol Grabski (Hertz), Helena (Gitla) Gruda, Borys (Boruch) Grynblat, Józef Gutenbaum, Herman Halpern, Henryk Jabłoński (Chaim Grinsztajn), Michał Jachimowicz, Zbigniew Józefowicz, Bronisława Juckier, Leon Kesten, Abram Klinberg, Leon Klitenik, Ignacy Krakus, Michał-Emil Krassowski, Mieczysław Krzemiński (Mojżesz Flamenblaum), Icek Lewenberg, Mieczysław Lidert (Erlich), Juliusz Litoczewski, Kazimierz Łaski (Cygier), Samuel Majzels, Ignacy Makowski, Aleksander Marek (Markus) Malec, Walenty Małachowski, Ignacy Marecki, Marian (Mojżesz) Minkendorf, Bronisław Nechamkis, Artur Nowak (Abraham Lerner), Jerzy Nowicki (Lipszyc), Dawid Oliwa, Róża (Gina) Poznańska, Stanisław Rothman, Mieczysław (Moralich) Rubiłłowicz, Irena Siedlecka (Regina Reiss), Michał (Mowsza) Siemion, Wolf Sindel, Zygmunt Skrzeszewski (Salomon Halpern), Marceli Stauber, Józef Stępiński, Ernest Szancer (Schanzer), Ignacy Szemberg, Antonina Taube-Knebel, Juliusz Teitel, Adam (Abram) Wein, Salomon Widerszpil, Józef Winkler (Szaja Kinderman), Stanisław Witkowski (Samuel Eimerl), Roman Wysocki (Altajn), Edward Zając, Marek Zajdensznir, Maria Zorska, Emanuel Żerański."

 • oglaszam_wszem_i_wobec

  Oceniono 5 razy -1

  "Przez lata w historiografii polskiej obowiązywał powszechny pogląd, zgodnie z którym teza o nadreprezentacji Żydów w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa jest mitem. Gdy jednak podjęto badania nad narodowością kadr "bezpieki" w oparciu o przechowywane w Instytucie Pamięci Narodowej akta osobowe funkcjonariuszy, i opublikowano dane statystyczne, okazało się, że blisko 40 proc. kierowniczych stanowisk Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zajmowali oficerowie pochodzenia żydowskiego.

  Wynik naukowych ustaleń nie spotkał się jednak z uznaniem środowisk opiniotwórczych, dla których uzyskany efekt badań świadczył jedynie o… antysemityzmie ich uczestników.

  Równolegle z analizą kadr aparatu bezpieczeństwa prowadzono studia nad obsadą personalną innych struktur tworzących stalinowski aparat represji: wojskowego i powszechnego wymiaru sprawiedliwości, Informacji Wojskowej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Milicji Obywatelskiej czy wchodzącego w skład MBP więziennictwa. W każdym przypadku liczba oficerów pochodzenia żydowskiego w sprawowaniu funkcji kierowniczych wynosiła od kilku do kilkudziesięciu procent, a badań dokonano w odniesieniu do czasu, gdy Żydzi stanowili niespełna 1 proc. ludności Polski.

  Od początku budowy systemu komunistycznego tworzący go napotkali ogromne problemy związane z koniecznością sformowania obsady personalnej powstających stanowisk aparatu władzy. Bazą kadrową dla rządzących stały się środowiska partyzantów Gwardii i Armii Ludowej oraz przedwojennych działaczy komunistycznych, wśród których znaczny odsetek stanowili Żydzi. Część z nich okres wojny przeżyła w Związku Sowieckim i po 1944 r. z silnym zaangażowaniem usiłowała przeszczepić nad Wisłą tamtejszą ideologię. Ich liczbę zwiększyli ci spośród ocalałych z holokaustu, którzy w nowym ustroju politycznym widzieli szanse na realizację własnych – prywatnych i narodowych – interesów. Nagrodą za akces znacznej części społeczności żydowskiej do procesu budowy systemu komunistycznego były eksponowane etaty w aparacie władzy i systemie represji oraz związane z nimi profity. W powszechnej opinii symbolem udziału Żydów w tworzeniu stalinizmu w Polsce stała się służba wielu z nich w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa.

  Wbrew intencjom przypisywanym historykom zgłębiającym to zagadnienie, badania nad narodowością kadr "bezpieki" nie obejmują jedynie jednej nacji. Stanowią element szeroko zakrojonych studiów nad całością budowy i funkcjonowania tajnej policji politycznej komunistycznego państwa polskiego, w tym nad jej obsadą personalną, gdzie pochodzenie narodowościowe funkcjonariuszy jest tak samo ważne, jak ich pochodzenie społeczne czy wykształcenie. Dająca się już dziś zdefiniować teza o "internacjonalistycznych kadrach bezpieki" w Polsce powstała w oparciu o analizę głównie ich akt osobowych, z których wynika, że w latach 1944-1956 obok oficerów sowieckich pracowali przedstawiciele narodowości: polskiej, żydowskiej, białoruskiej, ukraińskiej, litewskiej, a nawet niemieckiej i greckiej.

  Polityczna poprawność a statystyka

  Wstępujący do UB Żydzi nie ukrywali swego pochodzenia. We własnoręcznie wypełnianych ankietach personalnych w rubryce "narodowość" wpisywali zazwyczaj "żydowska". Dane takie ujawniali nawet ci, którzy już w okresie międzywojennym zerwali związki ze środowiskiem żydowskim i stali się gorącymi zwolennikami idei komunistycznej. Deklarację światopoglądową ujawniano natomiast w rubryce "wyznanie", gdzie obok powszechnie używanego terminu "niewierzący" nie brakowało określenia "mojżeszowe".

  www.polishclub.org/2011/01/27/dr-hab-krzysztof-szwagrzyk-nie-tylko-morel/

 • oglaszam_wszem_i_wobec

  Oceniono 6 razy 2

  sejmometr.pl/sejm_wystapienia/1144
  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012

  - Poseł

  Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przeglądam ustawę budżetową, uzasadnienie, tom I, str. 68.

  Mamy tu wyliczone wydatki budżetu państwa według działów, są tu takie pierdółki, 90 mln edukacja, opieka wychowawcza, administracja nauki, jest tego sporo. Jest taka jedna pozycja: różne rozliczenia – 86 mld.

  (Głos z sali: Milionów.)

  Nie, miliardów. 1/4 budżetu to są różne rozliczenia. Mam prośbę, żeby nam ułatwić życie. Ja wziąłem budżet i zacząłem szukać, co w tej pozycji, w dziale 758 się mieści. Mieszczą się tam rezerwy.

  Uprośćmy i zróbmy tak: 86 mld – różne rozliczenia, 80 mld – różne wyliczenia, 80 mld – różne życzenia i 82 mld – różne różności.

  (Dzwonek)

  (Wesołość na sali)

  To będzie to samo. Nie wiem, co powiem, gdy moi wyborcy będą mnie prosić, abym to wyjaśnił, ale może pan minister by nam to wyjaśnił i trochę rozbił ten dział 758, w którym są różne rozliczenia, bo to jest 1/4 wydatków. My chcielibyśmy mieć to jednak bardziej uszczegółowione. Dziękuję.

  (Oklaski)

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najnowsze informacje