ABW wiedziała o zdjęciach ofiar ze Smoleńska już 28 września

19.10.2012 17:27
Trumny z ciałami Lecha i Marii Kaczyńskich wystawione w Pałacu Prezydenckim, 13.04.2010

Trumny z ciałami Lecha i Marii Kaczyńskich wystawione w Pałacu Prezydenckim, 13.04.2010 (Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta)

Informację, że na rosyjskojęzycznych stronach internetowych opublikowano zdjęcia z miejsca katastrofy polskiego samolotu w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r., ABW otrzymała już 28 września. Po otrzymaniu informacji o opublikowaniu w internecie zdjęć ABW przeprowadziła analizę, a ustalenia w tej sprawie zostały przekazane Wojskowej Prokuraturze Okręgowej. Dziś ABW przedstawiła kalendarium swych działań w tej sprawie.
Jak poinformował rzecznik ABW ppłk Maciej Karczyński, "natychmiast przeprowadzono analizę zasobów sieci internetowej, która wykazała obecność przedmiotowych zdjęć na kolejnych rosyjskojęzycznych witrynach internetowych. Materiały te zostały zabezpieczone". Dodał, że wszelkie ustalenia wraz z zabezpieczonym materiałem pochodzącym ze stron internetowych natychmiast zostały przekazane do Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzącej śledztwo ws. katastrofy smoleńskiej.

Karczyński przekazał też szczegółowe kalendarium dalszych działań Agencji w tej sprawie: 28 września ABW zwróciła się do strony rosyjskiej o interwencję w sprawie zamieszczenia zdjęć dotyczących katastrofy smoleńskiej na ich domenach internetowych. Tego samego dnia przesłała też Wojskowej Prokuraturze Okręgowej Warszawa notatkę służbową dotyczącą publikacji zdjęć; do notatki załączono płytę CD z materiałem dowodowym.

Prośba do FSB

1 października szef ABW przesłał szefowi FSB prośbę o podjęcie działań wyjaśniających w sprawie publikacji zdjęć; informację o tym fakcie przekazano ministrom - spraw wewnętrznych oraz spraw zagranicznych. 1 i 4 października zespół CERT.GOV.PL zwrócił się do ustalonych administratorów serwerów, na których opublikowano zdjęcia, z prośbą o usunięcie tej zawartości. 2 października WPO Warszawa zleciła ABW sporządzenie tablicy poglądowej z treści zapisanych na płycie CD załączonej do notatki.

4 października ABW zwróciła się z prośbą do partnerów zagranicznych z: Ukrainy, Niemiec, USA i (ponownie) Rosji o pomoc w identyfikacji osoby lub osób, które zamieściły zdjęcia w internecie oraz ustalenie innych kwestii z tym związanych. 8 października ABW przesłała do WPO Warszawa drugą notatkę w sprawie, z wyszczególnieniem serwerów, wraz z płytą CD zawierającą zabezpieczony materiał ze stron internetowych.

Informacja o wykrytych linkach

16 października szef ABW przesłał prokuratorowi generalnemu, szefowi KPRM i szefowi MSW informacje o wykrytych kolejnych linkach do stron internetowych ze zdjęciami katastrofy i podjętych w tej sprawie czynnościach przez Agencję. Tego samego dnia ABW przesłała WPO Warszawa protokół z odtworzenia utrwalonych zapisów wraz z tablicami poglądowymi pierwszej płyty CD. WPO zwróciła zaś ABW drugą płytę CD, celem sporządzenia kolejnej tablicy poglądowej wraz z odtworzeniem utrwalonych zapisów.

17 października ponowiono prośbę CERT.GOV.PL do administratora jednego z rosyjskich serwerów o zablokowanie witryny - w odpowiedzi uzyskano informację, że strona została zablokowana. Tego samego dnia osoby prywatne przesłały na skrzynki poczty elektronicznej ABW zawiadomienia o ukazaniu się na kolejnych stronach zdjęć z katastrofy; w przesłanych e-mailach wskazane zostały linki do przedmiotowych stron.

ABW przesłała też do WPO Warszawa trzecią notatkę służbową wraz z dwiema płytami CD, dotyczącą serwerów zawierających strony ze zdjęciami. Ponadto ABW zwróciła się do WPO Warszawa z dwoma wnioskami o podjęcie działań zmierzających do zablokowania wyszczególnionych stron internetowych.

18 października ABW przesłała WPO Warszawa protokółu z odtworzenia utrwalonych zapisów drugiej płyty CD wraz z tablicami poglądowymi oraz otrzymane od osób prywatnych e-maile z linkami do stron internetowych, na których znajdują się zdjęcia. 19 października ABW prowadziła bieżącą analizę wydarzeń związanych z publikacją zdjęć z katastrofy.

Zobacz także

Najnowsze informacje