Sejm pewnie nie uzna Ślązaków za mniejszość etniczną. A czy ona istnieje? [ZA i PRZECIW]

28.01.2016 14:31
Marsz Ruchu Autonomii Śląska w Katowicach w 2011 r.

Marsz Ruchu Autonomii Śląska w Katowicach w 2011 r. (Fot. Bartłomiej Barczyk / Agencja Gazeta)

- Jestem Ślązakiem z obywatelstwem polskim - mówi Jerzy Gorzelik, szef Ruchu Autonomii Śląska. - Szanuję Ślązaków, czyli wspaniałych Polaków - ripostuje Szymon Giżyński z PiS. I spierają się o to, czy istnieje śląska mniejszość etniczna.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas

- Wojciech Korfanty kazałby do was strzelać - powiedział poseł PiS Stanisław Pięta do zwolenników mniejszości śląskiej podczas debaty nad ustawą o mniejszościach etnicznych i narodowych. Wywołał skandal, a kwestia odrębności etnicznej Ślązaków z hukiem wróciła na polityczną tapetę. W Sejmie dziś głosowanie nad obywatelskim projektem ustawy, podpisanym przez 140 tys. ludzi, a

Na razie polskie prawo uznaje mniejszości karaimską, łemkowską, romską i tatarską. Zwolennicy projektu chcą dopisania do tej listy mniejszości śląskiej. W nowym parlamencie stoją jednak przez zadaniem właściwie niewykonalnym - przeciw uznaniu śląskiej odrębności opowiada się rządząca większość. Projekt odesłano do prac w komisjach, jednak PiS zapowiadał, że z pewnością w końcu go odrzuci.

Czy istnieje etniczna mniejszość śląska? W myśl prawa - nie. Sprawdźmy więc, "co ludzie myślą". A myślą różnie - jedni deklarują wyłącznie narodowość śląską, drudzy - po pierwsze śląską, po drugie polską, inni z kolei podają śląską jako drugą. Natomiast jedna tendencja jest oczywista - według narodowych spisów powszechnych z 2002 i 2011 r. coraz więcej obywateli polskich deklaruje narodowość śląską.Przedstawmy argumenty zainteresowanych stron: za i przeciw istnieniu etnicznej mniejszości śląskiej. Poprosiliśmy o nie Jerzego Gorzelika, lidera Ruchu Autonomii Śląska, który przekonywał posłów do poparcia projektu, i Szymona Giżyńskiego, lidera PiS w województwie śląskim, który deklaruje swoją miłość do Śląska i sympatię do Ślązaków, ale gorąco sprzeciwia się - jak cały jego klub - uznaniu Ślązaków za mniejszość.

- Jestem Ślązakiem z obywatelstwem polskim - mówi o sobie Gorzelik. Szef Ruchu Autonomii Śląska, zapalony kibic klubu piłkarskiego Ruch Chorzów (wielu jego fanów czuje się bardzo związanych ze śląską tożsamością), przyznaje, że czułby się lepiej w polskim państwie, gdyby państwo to przychyliło się bardziej do postulatów Ślązaków. A chodzi mu przede wszystkim o większą autonomię dla samorządu regionu i wsparcie państwa m.in. w sferze edukacji - dla podtrzymywania wśród ludności Śląska świadomości specyfiki i odrębności śląskiej kultury, języka, tradycji i zwyczajów.

Cztery argumenty za tym, że śląska mniejszość etniczna istnieje

Jerzy Gorzelik, fot. Bartłomiej Barczyk/AG

1. Wola samych Ślązaków

- Kluczowe jest zdanie samych zainteresowanych, wyrażone w dwóch spisach powszechnych, w których odpowiednio w 2002 r. 173 tys., a w 2011 r. 846 tys. obywateli zadeklarowało narodowość śląską (w tym 436 tys. jako pierwszą). Czym jest mniejszość etniczna? To, cytując ustawę, grupa obywateli polskich, mniej liczna od pozostałej części ludności Polski, w sposób istotny odróżniająca się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją, dążąca do zachowania swojego języka, kultury i tradycji (...). Społeczność śląska spełnia te wymogi. To jest kwestia samookreślenia, samoświadomości grupy, złączonej więzami wspólnej tradycji, zwyczajów, sposobu patrzenia na świat, postrzegania innych odrębnych etnicznie i kulturowo grup.

Chcemy przekonać rządzących, że poszanowanie odrębności i respektowanie różnorodności, zamiast zwiększać, zmniejsza ryzyko pojawienia się tendencji separatystycznych. Nam, Ślązakom, nie przeszkadza ani polska większość, ani mniejszość niemiecka, nie postrzegamy jej jako zagrożenia, dlatego nie widzę nic złego w tym, że RAŚ popierał kandydatów jej komitetu wyborczego. Autonomią, która przywoływana jest przez przeciwników naszego projektu, nie ma co straszyć. Weźmy przykład Hiszpanii i Katalonii. Dzięki temu, że po upadku Franco kraj został silnie zdecentralizowany, nie mamy dziś w Katalonii separatyzmu zbrojnego, tylko kulturalną polityczną dyskusję między zwolennikami niepodległości i odrębności a rządem w Madrycie. A na Górnym Śląsku dążeń niepodległościowych nie ma.

2. Historia Śląska

- Chodzi także o odrębność historycznych losów. Tożsamość śląska przez stulecia kształtowała się niezależnie od granic państw, w których akurat znajdował się Śląsk. W XIX w. na ziemiach polskich pod zaborami działały procesy formacyjne, w których żyjący wówczas ludzie zyskiwali tożsamość etniczną i narodową polską, a które ominęły ziemie śląskie.

Także powstania śląskie, które jako argument przywołują nasi przeciwnicy, moim zdaniem miały - zwłaszcza trzecie - w dużej mierze charakter społeczny, a nie stricte narodowy. A Ślązacy walczyli w nich po obu stronach barykady. Śląska pamięć o tych powstaniach często jest inna niż polska. A pamięć to kluczowy element kultury.

3. Własny, śląski kod kulturowy

- Istnienie etnicznej mniejszości śląskiej wynika również z istnienia autonomicznego systemu przekonań, własnych symboli, własnej kulturowej wrażliwości. Niedawno Instytut Śląski w Opolu wydał leksykon opisujący wspólne i charakterystyczne dla naszego regionu symbole, mity, legendy i tradycje, inne niż w całej Polsce. One funkcjonują w ten sposób w świadomości Ślązaków - i w niczyjej innej.

Oczekujemy, że śląskie dzieci będą mogły poznawać ten świat w państwowej szkole. Bo w programach nauczania wiedza o śląskiej regionalnej kulturze i historii, o śląskich bohaterach to mniej niż 1 proc. zawartości tych programów.

4. Walka o zachowanie śląskości

- Wreszcie wynika to z determinacji Ślązaków w dążeniu do zachowania tożsamości i jej rozwijania. W ostatnich latach widać ogromny i bezprecedensowy wysiłek, by mimo ignorowania śląskości przez państwo, podnieść jej rangę. Dziesiątki autorów piszą książki o Śląsku i po śląsku. Pojawiają się tłumaczenia klasyków światowej literatury na śląski, który na naszych oczach staje się czymś więcej niż mówionym językiem spraw codziennych. Ludzie angażują się w ochronę kulturowego dziedzictwa ery przemysłowej, które przypomina o wielkim skoku cywilizacyjnym w XIX w. Śląskość w ten sposób przekuwana jest zarówno w kapitał kulturowy, jak i społeczny. Wokół niej tworzy się w regionie nowoczesna obywatelskość.

Cztery argumenty za tym, że śląska mniejszość etniczna nie istnieje

Poseł PiS Szymon GiżyńskiFot. Grzegorz Skowronek / AG

- Kocham Śląsk i bardzo szanuję Ślązaków, czyli wspaniałych Polaków - mówi nam Szymon Giżyński, poseł PiS, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Ale jest przekonany - również na podstawie rozmów z swoimi śląskimi kolegami posłami, także z innych klubów - że nie ma czegoś takiego jak etniczna mniejszość śląska. I zapowiada, że jego klub, choć skierował projekt do pracy w komisji jak każdy obywatelski projekt wniesiony do parlamentu, to zdania nie zmieni, nie zmieni też treści ustawy i zagłosuje przeciw. Zapewnia jednak, że PiS ma propozycje dla Ślązaków. Poniżej podaje cztery argumenty za tym, że śląska mniejszość etniczna nie istnieje.

1. Nieprawdziwa argumentacja zwolenników mniejszości

- Po pierwsze, argumenty, jakimi posłużył się lider Ruchu Autonomii Śląska Jerzy Gorzelik w trakcie sejmowej debaty, są fałszywe i błędne. Mówił m.in. o tym, że pierwszy krok w kierunku narodowego państwa śląskiego został dokonany już w VIII w., a od czasów Mieszka I do Kazimierza Wielkiego nie można mówić o relacjach śląsko-polskich, lecz o relacjach śląsko-piastowskich, bo - w domyśle - Polaków i Polski jeszcze wtedy nie było [w latach 1138-1320 Polska była rozbita na dzielnice - przyp. red.]. Kolejnym dowodem na istnienie odrębności śląskiej miałaby być korespondencja Anzelma Ephorinusa, XVI-wiecznego humanisty i lekarza z Mirska nad Kwisą, z Erazmem z Rotterdamu. A przecież Erazm zwracał się do niego w tych listach jako do Polaka! *)

2. Uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną nie leży w polskiej racji stanu

- Po drugie, Ślązacy są częścią społeczeństwa polskiego, mnie osobiście niezwykle drogą! Co roku z największą czcią uczestniczymy w uroczystościach rocznicowych powstań śląskich na częstochowskim cmentarzu św. Rocha, gdzie są pochowani bohaterscy Ślązacy walczący o niepodległą Polskę i o polski Śląsk. Ale ruch, który ma się za reprezentację Ślązaków, i sam pan Jerzy Gorzelik brną w złą argumentację.

To, co mówi pan Gorzelik, że nie jest Polakiem, że nie czuje związków z polskimi barwami narodowymi, z hymnem, i polską kulturą, wreszcie decyzja RAŚ z ostatnich wyborów - wejście na listę mniejszości niemieckiej - jasno pokazuje, z jaką opcją się połączył sojuszem - z opcją niemiecką. A na to zgody nie ma.

3. Nie ma języka śląskiego

- Tu potrzeba byłoby długich wywodów językoznawców. Ale nie istnieje coś takiego jak język śląski. Istnieją, oczywiście, niepowtarzalne śląskie gwary. I ma pan rację, że Polak, który nie zna gwary, nie zrozumie jej. Ale - choć to broń Boże nie jest porównanie - czyż tak samo nie jest z więzienną grypserą? Czy zwykły Polak rozumie ten język więziennej subkultury? Raz jeszcze zaznaczam - to absolutnie nie jest porównanie, nie chcę, broń Boże, obrazić Ślązaków! Ale nie można opierać argumentacji, że coś jest językiem, a nie gwarą, tylko na tym, że jest niezrozumiałe.

4. Polacy czują wspólnotę ze Ślązakami

- To prawda, że na Śląsku istnieją śląskie tradycje, że istnieje śląska kultura. To znakomicie! Chcemy, żeby ta kultura trwała i się rozwijała, i chcemy w tym pomóc. Co to jest mniejszość etniczna? To, cytując ustawę, grupa obywateli, która w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją. Otóż oświadczam, jako przedstawiciel tak zwanych pozostałych obywateli, czyli po prostu znakomitej większości Polaków, że posiadam istotne i pełne poczucie wspólnoty ze Ślązakami i Śląskiem w zakresie języka, kultury i tradycji polskiej.

Proszę się nie obawiać tego, że jesteśmy przeciwni uznaniu Ślązaków za mniejszość etniczną - bo taką nie są. To nie oznacza, że nie rozumiemy i nie doceniamy potrzeb regionu. Mamy propozycje dla Śląska, wiemy, jak chcemy pomóc w jego rozwoju. Ale to wszystko musi się dziać w granicach zdrowego rozsądku i w granicach polskiej racji stanu.* Należy nadmienić, że w odpowiedzi do Erazma Anzelm napisał: "Tuus et suus, Anselmus Ephorinus, Silesius non Polonus" ("Twój i swój własny, Anzelm Eforyn, Ślązak nie Polak" - przyp. MG.)Jerzy Gorzelik: Nauczyciel akademicki, historyk sztuki, polityk lokalny, b. członek zarządu województwa śląskiego, szef Ruchu Autonomii Śląska.

Szymon Giżyński: Polityk (Prawo i Sprawiedliwość), w latach 1997-1998 wojewoda częstochowski, poseł na Sejm IV, V, VI, VII i VIII kadencji, obecnie wiceprzewodniczący sejmowej Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Zobacz także
Komentarze (423)
Zaloguj się
 • true_lysander

  Oceniono 47 razy 31

  Gdy nie wiadomo o co chodzi, wiadomo, że chodzi o pieniądze. Wystarczy zapytać, kto zyska na autonomii Śląska.

 • kikut5

  Oceniono 23 razy 19

  Od momentu zajęcia przez Prusy Górnego Śląska w 1740 rozpoczął się kolejny zaplanowany etap świadomej germanizacji, trwający niemal do wybuchu I wojny światowej. Jego bezpośrednią konsekwencją było znaczne zmniejszenie się liczebności polskiej ludności na tym terenie, jednak jej odsetek nadal znacząco przeważał nad elementem niemieckim. Jeszcze ponad 70 lat (dokładnie w 1814 r.) od wcielenia Górnego Śląska do Prus i rozpoczęcia akcji germanizacyjnej i kolonizacyjnej procentowy udział Polaków na tym obszarze wynosił 72%, a w 1848 roku niemiecki uczony Rudolf Virchow niezadowolony z nieudolnej polityki germanizacyjnej rządu niemieckiego wobec Polaków pisał:

  "Cały Górny Śląsk jest polski. Gdy tylko przekroczy się Stobrawę, wtedy bez znajomości języka polskiego kontakt z ludnością wiejską i biedniejszą częścią mieszkańców miast jest niemożliwy. Niewiele też pomoże tłumacz. Jest to powszechne zjawisko na prawym brzegu Odry, natomiast na lewym brzegu domieszało się już sporo elementu niemieckiego."

 • kikut5

  Oceniono 25 razy 17

  Ślązacy, Wielkopolanie, Mazowszanie, Pomorzanie, Małopolanie - wszystko Polacy!

 • kikut5

  Oceniono 25 razy 17

  Od drugiej połowy XIV w. księstwa śląskie zaczęły podejmować coraz większą współpracę między sobą. W ten sposób zaczęła się tworzyć ogólnośląska świadomość. Czesi zaczęli nazywać tereny śląskich książestw Silesia, a nie jak wcześniej Polonia. Śląskie tytuły książąt najpierw były wprowadzane na Dolnym Śląsku, a na początku XV w. zaczęły być już używane na całym Śląsku.

  Tak też stosunki etniczne na terenie księstw: raciborskiego i opolskiego (które obejmowały tereny Górnego Śląska) przytaczają różnego rodzaju XVII i XVIII wieczne opisy: śląski kronikarz Fryderyk Lucae w 1685 podawał, że w obu tych księstwach potocznie używa się mowy polskiej, opis z 1708 głosił, że język polski panował we wsiach zarówno na prawym, jak i lewym brzegu Odry, inny z 1711 r. podawał, że językiem polski na obszarze Górnego Śląska posługuje się niezliczona liczba ludzi. Opis z 1792 r. głosi, że na ziemi opolskiej mówią po niemiecku jedynie sołtysi i nauczyciele.

  Późniejsze źródła potwierdzają, że polski element nadal przeważał w miejscowym życiu, świadczą o tym zachowane z czasów Habsburskich dokumenty. Górnośląska starszyzna cechowa używała przeważnie języka polskiego, co potwierdzają statuty cechowe z XVII, XVIII i XIX wieku, w języku polskim prowadzono także często statuty sądowe, czy skargi chłopów. Sami Hohenzollernowie czasami pisali także w tym języku. Tadeusz Ładogórski szacuje, że w 2. połowie XVIII wieku katolicy na Górnym Śląsku stanowili 93% mieszkańców, niemniej jednak należy podkreślić mylne kierowania się powszechnym stereotypem odnośnie tego obszaru, czyli Polak-katolik, Niemiec-protestant, bowiem czasami stosunki etniczne znacznie odbiegały od tej zasady.

 • kikut5

  Oceniono 21 razy 17

  Racławiczki (dodatkowa nazwa w j. niem. Rasselwitz; pol. hist. Racławice, Racławice Polskie) – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, w gminie Strzeleczki.

  W alfabetycznym spisie miejscowości na terenie Śląska wydanym w 1830 roku we Wrocławiu przez Johanna Knie wieś występuje pod zniekształconą, polską nazwą Polskie Raslowice oraz niemiecką nazwą Polnisch Rasselwitz. Topograficzny opis Górnego Śląska z 1865 roku notuje miejscowość pod polską nazwą Polskie Raclowice, a także niemiecką Polnisch Rasselwitz we fragmencie: "Polnisch Rasselwitz (1383 Polonicalis Raslowitz, 1531 Raslawitze polonicalis, Polskie Raclowice)".

  Niemiecki leksykon geograficzny Neumanna wydany w 1905 roku notuje nazwę miejscowości jako Polnisch Rasselwitz. Później ze względu na związek z Polską Niemcy wymazali pierwszy człon nazwy - Polnisch pozostawiając w nazwie Rasselwitz.

  Ze względu na polskie pochodzenie nazwy w okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1939-1945 nazistowska administracja III Rzeszy zmieniła nazwę na nową, całkowicie niemiecką - Rosstal.

 • kikut5

  Oceniono 21 razy 17

  Budziszów(niem. Baudis-Meesendorf, przed rokiem 1936: Polnisch-Baudis) – wieś Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie średzkim, w gminie Kostomłoty.

  Najstarszy znany zapis dotyczący wsi pochodzi z roku 1204, w którym Henryk Brodaty m.in. zwolnił swoje posiadłości od daniny na prawie polskim iure polonico zwanej podworowem. Miejscowość została wymieniona w tym łacińskim dokumencie w staropolskiej, zlatynizowanej formie Budisschovo. Wzmiankowana w łacińskim dokumencie z 1222 roku wydanym przez biskupa wrocławskiego Lorenza gdzie zanotowana została w zlatynizowanej, staropolskiej formie „Budissou”. Kolejna wzmianka o miejscowości znajduje się w łacińskim dokumencie z 1250 roku wydanym przez papieża Innocentego IV w Lyonie gdzie wieś zanotowana została w zlatynizowanej, staropolskiej formie „Budissov”.

  Miejscowość została wymieniona w łacińskim dokumencie wydanym w 1332 roku we Wrocławiu w zlatynizowanej, staropolskiej formie Budischow. Tłumacz, który zamieścił niemieckie tłumaczenie tego dokumentu w zbiorze dokumentów dotyczących Śląska Codex Diplomaticus Silesiae w 1902 roku jako funkcjonującą wówczas nazwę podał - Polnisch-Baudis bei Neumarkt.

  Spis geograficzno-topograficzny miejscowości leżących w Prusach z 1835 roku, którego autorem jest J.E. Muller notuje niemiecką nazwę miejscowości Baudis w nawiasie podając Polnisch. Po dojściu do władzy nazistów w przedwojennych Niemczech administracja III Rzeszy ze względu na polskie pochodzenie zmieniła nazwę na nową, całkowicie niemiecką Baudis-Meesendorf, którą nosiła ona w latach 1936-1945.

 • kikut5

  Oceniono 25 razy 17

  Nietków (hist. Nietków Polski, niem. Polnisch Nettkow) – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, w gminie Czerwieńsk.

  W kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego) spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Necka.

  W alfabetycznym spisie miejscowości na terenie Śląska wydanym w 1830 roku we Wrocławiu przez Johanna Knie wieś występuje pod niemiecką nazwą Polnisch Nettkow. Miejscowość nosiła w historii dwie nazwy Nietków Polski oraz zgermanizowaną Polnisch Nettkow. Obie podaje Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. Niemiecki leksykon geograficzny Neumanna wydany w 1905 roku notuje nazwę miejscowości jako Polnisch Nettkow, z której później usunięto pierwszy człon nazwy Polnisch związany z Polską i germanizując ją na Nettkau. Ze względu na polskie pochodzenie nazwy w latach 1937–1945 nazistowskie władze III Rzeszy wprowadziły nową, całkowicie niemiecką nazwę Schlesisch Nettkow.

 • kikut5

  Oceniono 23 razy 17

  Bryłów (niem.Breile wcześniej Polnisch Breile) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, w gminie Wiązów.

  Nazwa miejscowości wywodzi się od polskiej nazwy - bryła. Niemiecki językoznawca Heinrich Adamy w swoim dziele o nazwach miejscowości na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu wymienia jako pierwotną nazwę wsi Brylow podając jej znaczenie "Schollendorf (Klumpen)" czyli po polsku "Wieś Brył (Bryła)". Nazwa wsi została później fonetycznie zgermanizowana na Breile i utraciła swoje pierwotne znaczenie.

  W roku 1295, w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis miejscowość wymieniona jest jako villa polonicali Brilow jako wieś założona na prawie polskim iure polonico.

  W alfabetycznym spisie miejscowości na terenie Śląska wydanym w 1830 roku we Wrocławiu przez Johanna Knie miejscowość występuje pod niemiecką nazwą Polnisch Breile. Topograficzny słownik Prus z 1835 roku notuje wieś pod niemiecką Polnisch Breile. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego podaje zgermanizowaną nazwę Polnisch Breile.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane

Najnowsze informacje