#NowyProgramPiS. 500 zł na dziecko, likwidacja gimnazjów, milion miejsc pracy... Co jest w programie Prawa i Sprawiedliwości [PUNKT PO PUNKCIE]

15.02.2014 16:27
Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Radykalne zmiany w strukturze ministerstw, reforma sądów i prokuratury, przebudowa systemu podatkowego, likwidacja gimnazjów i NFZ, skrócenie wieku emerytalnego, ponad 1,2 mln nowych miejsc pracy dla młodych - to część założeń nowego programu PiS.
Program Prawa i Sprawiedliwości prezentowany był na kongresie partii w Warszawie. Dokument ma ponad 160 stron. Propozycje PiS są zgrupowane w rozdziale "Projekt dla Polski". Hasła "zdrowie", "praca" i "rodzina" widniejące na tytułowej stronie dokumentu to dziedziny priorytetowe.

W dokumencie nie brak wytykania błędów "systemowi Tuska", który "jest wypaczeniem istoty demokracji" i ma "antyrozwojowy charakter blokujący możliwości osiągania pozytywnych zmian gospodarczych i społecznych". Szczegółowy program znajdziesz TUTAJ>>

Jaki pomysł na lepszą Polskę ma Prawo i Sprawiedliwość?

1.

PiS planuje reformę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Premier miałby uzyskać prawo wydawania ministrom "wiążących poleceń" oraz uchylania ich aktów. Program zakłada zmiany w układzie resortów.

2.

Przewiduje utworzenie Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju. Miałby nim kierować wicepremier, który stałby też na czele Państwowej Rady Rozwoju, w której obok ekspertów mieliby zasiadać szefowie niektórych resortów oraz NBP.

3.

PiS chce ograniczyć rolę Ministerstwa Finansów "do strategicznego planowania finansowego oraz prowadzenia księgowości budżetowej państwa". Program zakłada powołanie nowych ministerstw: Energetyki, Integracji Europejskiej, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Polityki Rodzinnej. To ostatnie przejęłoby zadania innych resortów związane ze wspieraniem rodziny.

4.

PiS planuje likwidację Ministerstwa Skarbu. Ocenia, że przeniesienie zadań nadzoru właścicielskiego nad spółkami do ministerstw branżowych i powierzenie zarządzania częścią mienia państwowego nowej instytucji - Prokuratorii Generalnej RP - uczyniłoby zbędnym istnienie tego resortu.

5.

Program przewiduje powołanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i zniesienie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Problemami informatyzacji i cyfryzacji miałby się zająć pełnomocnik rządu w KPRM. Nadzór nad służbami zamiast premiera miałby sprawować minister koordynator służb specjalnych. Zamiast ABW i SKW odpowiadałby za ochronę informacji niejawnych.

6.

Minister sprawiedliwości ponownie pełniłby funkcję prokuratora generalnego. Program przewiduje głęboką reformę prokuratury. Minister uzyskałby prawo wizytacji sądów, badania skarg na ich działalność i wnoszenia apelacji nadzwyczajnej od każdego prawomocnego orzeczenia. Przysługiwałoby ono również RPO.

7.

Program zakłada powołanie Izby Wyższej Sądu Najwyższego, która rozpoznawałaby wnioski o rewizję nadzwyczajną w przypadkach "szczególnie bulwersujących" wyroków oraz postanowień prokuratorskich ws. umorzenia śledztwa lub odmowy jego wszczęcia.

8.

PiS za potrzebne uważa ograniczenie do dwóch kadencji pełnienie funkcji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Po przerwie trwającej kadencję mogliby kandydować ponownie.

9.

PiS zamierza wdrożyć program modernizacji służb mundurowych. Policja miałaby przejąć kompetencje i środki Inspekcji Transportu Drogowego, zaś Centralne Biuro Śledcze zostałoby wyłączone z Komendy Głównej Policji i przekształcone w samodzielną jednostkę. Za konieczną uznano reorganizację BOR, ABW, CBA i SKW.

10.

PiS deklaruje zachowanie jako waluty złotego; proponuje "sanację finansów publicznych" i przebudowę systemu podatkowego. Zdaniem PiS trzeba powrócić do niższych stawek VAT (np. na artykuły dla dzieci) oraz wprowadzić kwartalne zaliczki na podatek dochodowy.

11.

Zapowiedziano wprowadzenie trzeciej stawki w podatku PIT - 39 proc. od dochodów powyżej 300 tys. zł rocznie. Podatnik inwestujący w nowe miejsca pracy i tworzący je mógłby jej uniknąć, odliczając kwotę wydatków inwestycyjnych od podstawy opodatkowania.

12.

Partia chce opodatkować instytucje finansowe i hipermarkety, co miałoby przynieść ok. 7 mld zł wpływów do budżetu rocznie. W ocenie PiS konieczna jest reindustrializacja Polski.

13.

Wprowadzenie tzw. renty innowacyjnej. Osoby fizyczne miałyby możliwość przekazywania środków należnych fiskusowi z tytułu podatku od zysków kapitałowych na badawczo-rozwojowe fundusze inwestycyjne.

14.

PiS chce wprowadzić dla przedsiębiorców ułatwienia kredytowe i zasadę, że rejestracja działalności nastąpi sześć albo 12 miesięcy od jej rozpoczęcia - dopiero wówczas pojawiłby się obowiązek płacenia składek i podatków. Brak dochodów w tym terminie pozwalałby na zakończenie działalności bez zobowiązań.

15.

PiS chce, by podatnik VAT mógł rozliczać się z urzędem skarbowym na zasadzie kasowej (obowiązek odprowadzenia podatku nie z chwilą wystawienia faktury, lecz z chwilą otrzymania zapłaty).

16.

Program zakłada, że Polska powinna wydawać na politykę prorodzinną ok. 4 proc. PKB. PiS zobowiązuje się wprowadzić comiesięczny dodatek rodzinny w kwocie 500 zł na drugie i na kolejne dzieci do 18. roku życia. Chce też zwiększenia dostępu do świadczeń rodzinnych, zerowej stawki VAT na ubrania dziecięce, wydłużenia urlopów macierzyńskich i wychowawczych.

17.

W części "praca" PiS proponuje przyjęcie "paktu dla wzrostu wynagrodzeń", który zawarliby: strona społeczna, pracodawcy oraz rząd. Płaca minimalna nie mogłaby być mniejsza niż 50 proc. średniej płacy w gospodarce narodowej.

18.

Partia obiecuje ponad 1,2 mln nowych miejsc pracy dla młodych, co miałby umożliwić Narodowy Program Zatrudnienia. Zakłada on m.in. obniżenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w gminach szczególnie dotkniętych bezrobociem i preferencje podatkowe dla osób zatrudniających absolwentów szkół.

19.

W programie zdrowotnym PiS zakłada m.in. likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia. Resort zdrowia miałby przygotowywać plan finansowania świadczeń łącznie z planem podziału środków na poszczególne województwa. PiS obiecuje też stworzenie sieci szpitali. "Żaden szpital nie zostanie przy tym zamknięty, nie dopuścimy też do dalszej komercjalizacji i prywatyzacji szpitali" - deklarują politycy partii.

20.

PiS proponuje zmiany w systemie emerytalnym, czyli dobrowolność wyboru między OFE a ZUS; postuluje referendum w tej sprawie. Chce też odejścia od reformy wydłużającej wiek emerytalny do 67 lat i powrót do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

21.

W zakresie edukacji PiS zakłada: likwidację gimnazjów i przywrócenie ośmioletnich szkół podstawowych i czteroletnich liceów; odejście od obowiązku szkolnego dla sześciolatków; zmiany programów nauczania w szkołach; zmianę statusu zawodowego nauczycieli, którzy staliby się pracownikami państwowymi i korzystaliby z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

22.

Zdaniem PiS przynajmniej 1,2 proc. PKB powinno trafiać na finansowanie polskiej nauki. Partia opowiada się za przywróceniem zintegrowanych studiów pięcioletnich oraz za bezpłatnym drugim kierunkiem studiów.

23.

PiS postuluje odnowienie mediów publicznych - odejście od struktury spółek prawa handlowego i przekształcenie ich w instytucje wyższej użyteczności publicznej.

24.

W dziedzinie infrastruktury partia obiecuje m.in. wybudowanie brakujących odcinków autostrad i stworzenie systemu antykorupcyjnej ochrony inwestycji drogowych ze szczególną rolą CBA. Przewozy Regionalne PKP miałyby podlegać skarbowi państwa.

25.

Program PiS w części "energetyka" zakłada m.in. walkę o rewizję pakietu energetyczno-klimatycznego.

26.

Program rolny PiS to m.in. projekt ustawy pozwalający nabywać ziemię wyłącznie polskim rolnikom, wyrównanie dopłat bezpośrednich, zwiększenie środków z funduszy spójności na wieś, utrzymanie KRUS i podatku rolnego.

27.

PiS wśród propozycji dotyczących polityki zagranicznej wymienia przyjęcie ustawy "o wykonywaniu suwerenności państwa". Ma ona określać "zasady prymatu kompetencji narodowych w stosunkach z organizacjami międzynarodowymi". W tej części znajduje się stwierdzenie, że uzyskanie właściwego statusu polskiego państwa nie będzie możliwe bez wiarygodnego wyjaśnienia przyczyn katastrofy Tu-154M.

Zobacz także
Komentarze (470)
Zaloguj się
 • culioneros

  Oceniono 766 razy 676

  Dziwi mnie, że dziennikarze i "eksperci" nazywają PiS partią "prawicową". Przecież to, co proponuje partia Kaczyńskiego to zwykły socjalizm...

 • kloss8

  Oceniono 645 razy 539

  Co to za kretynizmy? Co miesiąc 500 złotych na dziecko? Skąd wezmą na to pieniądze jak zmniejszą podadki, zostawią KRUS i zmniejszą wiek emerytalny. Musieli się mocno ujarać jak to wymyślali. Ale polacy lubią wierzyć w nierealne rzeczy

 • popijajac_piwo

  Oceniono 443 razy 377

  Proponuję następujący program: zwiększyć kwotę wynagrodzeń wolnych od podatku 10-krotnie, wprowadzić ulgi podatkowe za każde dziecko zamiast dopłat dla bezrobotnego menelstwa i zredukować liczebność świń w chlewie na Wiejskiej 10-krotnie. Kto na mnie głosuje?

 • fakiba

  Oceniono 342 razy 288

  Jarek już miliony mieszkań wybudował , teraz będzie tworzył miliony miejsc pracy i robił miliony nowych patriotycznych Polaków , tylko czym

 • zbyszek600

  Oceniono 289 razy 239

  O braku umiejętności logicznego myślenia świadczy pomysł "najniższe wynagrodzenie na poziomie 50% średniej".
  Jeśli jeden zarabia 2 tys., a drugi 8 tys, to średnia wynosi 5 tys. Po podniesieniu płacy pierwszego do 2,5 tys, średnia wzrośnie do 5,250 złotych, więc najniższą trzeba podwyższyć do 2,625 zł. Wtedy średnia znów wzrośnie, więc najniższą trzeba podwyższyć itd, aż do bankructwa pracodawców.

 • herp_derp

  Oceniono 259 razy 211

  Ileż nowych ministerstw! Nawet Tusk tylu nie natrzepał, a co jak co, ale administrację powiększa 'wzorcowo'. Izba wyższa sądu najwyższego z kolei brzmi jak mokry sen stalinowskiego prokuratora. Tylko co począć, jak i izba wyższa uzna takiego za niewinnego?

 • wookiee.chewbacca

  Oceniono 234 razy 186

  Wszystko pięknie i niektóre punkty są nawet całkiem mądre, tylko, że swoje obiecanki PIS może sobie głęboko w dupę wsadzić. Papier wszystko przyjmie, ale z realizacją będzie tak jak zawsze. Dlaczego projekty ustaw nie są właśnie w parlamencie? Przygotujcie ustawy do tych punktów to wtedy pogadamy.

 • i_am_keyser_soze

  Oceniono 225 razy 181

  Jasne, jasne ale gdy wygrają zajmą się tylko stawianiem pomników i udowadnianiem dlaczego Macierewicz ma zawsze rację. Uprzedzając głupie ataki - nie uważam, że którakolwiek partia z szansami wejścia do sejmu jest lepsza niż PiS.

 • e-komentarz

  Oceniono 191 razy 151

  Punkt 28... i prezes się obudził...
  Na szczęście to tylko jego sen.
  A taki był piękny...

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najnowsze informacje