Izraelskie MSZ: Zakaz uboju rytualnego w Polsce "nie do przyjęcia"

15.07.2013 13:47
Izraelskie MSZ: Zakaz uboju rytualnego w Polsce

Izraelskie MSZ: Zakaz uboju rytualnego w Polsce "nie do przyjęcia" (Fot. Wikipedia/Almog)

- Odrzucenie przez polski Sejm projektu ustawy dopuszczającej ubój rytualny jest nie do przyjęcia - oświadczył MSZ Izraela. Zaapelował do władz Polski o niedopuszczenie do "jawnego zamachu na religijną tradycję narodu żydowskiego".
"Izrael jest rozczarowany decyzją polskiego parlamentu" - zaznaczono w oświadczeniu. "Historia Polski przeplata się z historią narodu żydowskiego. Decyzja ta poważnie szkodzi procesowi przywracania żydowskiego życia w Polsce. Jesteśmy zdumieni, że spośród wszystkich państw UE to właśnie Polska zakazała uboju koszernego" - ocenił izraelski resort.

"Uniknięcie jawnego zamachu na religijną tradycję"

Resort dyplomacji Izraela w komunikacie apeluje do polskiego Sejmu, by "zrewidował swoją decyzję", a od zaangażowanych stron oczekuje "znalezienia sposobu na uniknięcie jawnego zamachu na religijną tradycję narodu żydowskiego".

W piątek Sejm odrzucił rządowy projekt ustawy dopuszczającej ubój zwierząt bez ich ogłuszania, czyli tzw. ubój rytualny. Projekt nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt powstał po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2012 r., który orzekł, że rozporządzenie ministra rolnictwa z 2004 r., na podstawie którego dokonywany był tego rodzaju ubój, było sprzeczne z Ustawą o ochronie zwierząt, a przez to z konstytucją.

Wielowiekowa tradycja tolerancji religijnej

Jeszcze przed głosowaniem minister rolnictwa Stanisław Kalemba apelował do posłów, by nie odrzucali projektu. Wskazywał, że odkąd w Polsce ubój bez ogłuszania zwierząt jest niedozwolony, eksport mięsa do krajów islamskich i Izraela spadł o 70 proc. Zwracał też uwagę, że inni wielcy producenci żywności w Europie dopuszczają w swoich krajach ubój rytualny. Powoływał się także na wielowiekową tradycję tolerancji religijnej w Polsce.

Krytycznie wypowiedziała się także społeczność żydowska, w tym naczelny rabin Polski Michael Schudrich i reprezentujący gminy żydowskie Piotr Kadlcik, a także Amerykański Komitet Żydowski (AJC) i działająca w USA żydowska Liga Przeciw Zniesławieniom (ADL).

Pilna interpretacja ws. uboju dla potrzeb religijnych

W związku z wątpliwościami związanymi z zakazem uboju rytualnego, Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, spotkał się dziś z Michaelem Schudrichem i rozmawiał z Tomaszem Miśkiewiczem, muftim RP. Tematem rozmów była sytuacja, w jakiej znaleźli się mieszkający w Polsce wyznawcy obydwu religii. Minister Boni wystąpił do Rządowego Centrum Legislacji, oczekując pilnej interpretacji, czy w świetle odrzucenia przez Sejm RP wspomnianego projektu ustawy, możliwe jest kontynuowanie uboju dla potrzeb religijnych w ramach działających w Polsce mniejszości wyznaniowych.

Boni zaznaczył, że w jego ocenie "art. 9 ust. 2 ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi, że w celu realizacji prawa do sprawowania obrzędów i czynności rytualnych związanych z kultem religijnym, gminy żydowskie dbają o zaopatrzenie w koszerną żywność, o stołówki i łaźnie rytualne oraz o ubój rytualny - na gruncie obowiązujących przepisów prawa dopuszcza możliwość uboju rytualnego w celu zaspokojenia własnych religijnych potrzeb gminy wyznaniowej żydowskiej".

Chcesz śledzić informacja nt. uboju rytualnego? Masz telefon z Androidem? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE! Najważniejsze informacje codziennie, na żywo w Twoim telefonie!

Zobacz także

Najnowsze informacje