Sienkiewicz: Powstanie rządowy komitet ds. bezpieczeństwa państwa

29.05.2013 16:09
Bartłomiej Sienkiewicz

Bartłomiej Sienkiewicz (Fot. Wojciech Surdziel / Agencja Gazeta)

- Chcemy utworzyć Komitet Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa państwa, który będzie wewnątrzrządowym ciałem koordynującym działania służb specjalnych w sposób ciągły - powiedział szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Kolegium ds. Służb Specjalnych przyjęło założenia reformy tych służb.
Jak poinformował Sienkiewicz na konferencji prasowej, zmiany mają m.in. dotyczyć koordynacji działalności służb. W skład mającego powstać komitetu - jak dodał - wejdą ministrowie: spraw wewnętrznych, obrony, spraw zagranicznych, finansów i szef kancelarii premiera. - To pozwoli w naszym przekonaniu lepiej zadaniować służby i lepiej sprawować bieżącą kontrolę w zakresie przepływu informacji - wskazał minister.

Sienkiewicz ocenił, że proponowany mechanizm będzie skuteczniejszy niż wcześniej stosowane rozwiązanie koordynatora służb specjalnych. - Dwie służby o szczególnym statusie - Agencja Wywiadu i Centralne Biuro Antykorupcyjne - pozostają w nadzorze Prezesa Rady Ministrów. Wydaje się to dość oczywistym rozwiązaniem, gdyż obydwie te służby spełniają funkcję ponadresortową i wykraczają poza pion MSW czy MON - dodał Sienkiewicz. Wyjaśnił, że AW spełnia funkcję rozpoznawczą dla całego państwa, zaś w zainteresowaniu CBA są wszystkie urzędy centralne.

6-osobowy apolityczny organ kontrolowałby operacje służb

Sienkiewicz zapowiedział także powstanie 6-osobowego, wybieranego na 6 lat przez Sejm m.in. spośród sędziów, apolitycznego organu, który ma kontrolować operacje tajnych służb.

Kolegium ds. Służb Specjalnych przyjęło pomysł powołania niezależnego ciała kontrolującego - jak powiedział premier Donald Tusk - operacje wymierzone w obywateli. Na konferencji prasowej Sienkiewicz sprecyzował, że dwie zmiany miałyby "rewolucyjny" charakter. Zapowiadany organ kontrolny miałby prawo wglądu w czynności operacyjno-rozpoznawcze służb specjalnych na wniosek najwyższych organów państwa - marszałków Sejmu i Senatu, premiera, sejmowej komisji ds. służb. Minister dodał, że organ taki byłby umocowany jako niezależny i niepodległy władzy wykonawczej, a rekrutowany z sędziów i osób mających doświadczenia w kontroli wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa państwa.

- Uważamy, że ten organ jest w stanie zapobiec tej patologii, z którą mieliśmy do tej pory do czynienia, np. którą mogliśmy obserwować w ostatnich wyrokach sądowych dotyczących operacji CBA za czasów Mariusza Kamińskiego - oświadczył Sienkiewicz.

Drugą rewolucyjną zmianę ma przynieść ustawa, którą - jak powiedział minister - umownie nazwano "przeciw Wielkiemu Bratu". Dodał, że miałaby ona ograniczyć wiedzę o obywatelu, zbieraną przez firmy telekomunikacyjne, służby specjalne, a także ograniczyć i ucywilizować cały obszar tzw. monitoringu.

Według Sienkiewicza Polska jest dziś w tej dziedzinie "dzikimi polami", bo każdy może wystawić kamerę, co jest "ewidentnym naruszeniem wolności obywatelskich". Minister dodał, że chodzi o stworzenie systemu, w którym byłoby to poddane nadzorowi, łącznie z karaniem instytucji i osób, które nagrywałyby lub rejestrowałyby nielegalnie obywateli.

Policja i CBŚ na przestępczość zorganizowaną

Zgodnie z nowymi planami to nie ABW, lecz policja i CBŚ ma być wiodącą służbą w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej i narkotykowej, a w zwalczaniu korupcji wiodącą rolę ma odgrywać CBA.

Sienkiewicz zapowiedział, że chce uchwalenia osobnych ustaw dla ABW i dla Agencji Wywiadu (obecnie obie te służby mają wspólną ustawę). W ocenie ministra specyfika działań tych służb jest tak różna, że powinny one mieć osobne akty prawne. Ponadto szef MSW chce, aby budżetowy status ABW sformułować w podobny sposób jak w służbach wojskowych - gdzie budżet Służby

Kontrwywiadu Wojskowego podlega szefowi MON. W podobny sposób miałoby to wyglądać z ABW. - ABW zostałaby budżetowo podporządkowana MSW, tak jak podporządkowana jest policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna i BOR - wyjaśnił.

Według Sienkiewicza takie przesunięcie priorytetów między policją, ABW, CBA i CBŚ oraz wzmocnienie pionu informacyjnego w ABW zajmującego się "wczesnym rozpoznawaniem zagrożeń" wywoła też skutki kadrowe.

Minister ujawnił, że zmiany spowodują, iż w ABW liczba prowadzonych tam śledztw zostanie zredukowana z 237 do około 60, a "zasoby ludzkie" z ABW, których zadaniem było zwalczanie przestępczości zorganizowanej i narkotykowej po reformie znajdą się częściowo w policji i CBŚ, a w pozostałej części zasilą pion informacyjny w ABW. "Większość z około 180 śledztw ABW dotyczących przestępczości zorganizowanej i narkotykowej powinno trafić do CBŚ" - powiedział Sienkiewicz.

Zobacz także
Komentarze (44)
Sienkiewicz: Powstanie rządowy komitet ds. bezpieczeństwa państwa
Zaloguj się
 • zigzaur

  Oceniono 1 raz -1

  Komitet bezpieczeństwa państwowego? Nazwa wybrana nieco nieszczęśliwie:

  Komitiet Gosudarstwiennoj Biezopasnosti = KGB

 • malone01

  0

  Była już w najnowszej historii naszego kraju instytucja o podobnej nazwie: pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_do_spraw_Bezpiecze%C5%84stwa_Publicznego

 • fordysta

  Oceniono 2 razy 2

  Oczywiście, znowu zatrudnią szefa Komitetu, dyrektorów , ich zastępców, instruktorów, referentów, niezliczone ilości sekretarek. Zajmą gabinety, wyposażenie, całe mnóstwo wypasionych samochodów, kierowców i będą uskuteczniać wycieczki krajoznawcze po ałym świecie.
  Za pieniadze podatników, które należne są słuzbie zdrowia, szkołom, przedszkolom. I powdwyższeniu najnizszychn płac, rent i emerytur.
  Filozofia Tuskolandii.

 • niezalezny30

  Oceniono 2 razy 0

  Nadchodzi czas wielkich zmian!!!
  www.youtube.com/watch?v=VSsDvSYp-Hs

 • jacek-1111

  Oceniono 2 razy 2

  następni z rodzin nie maja pracy, ciężkie czasy, bezrobocie, państwowych firm coraz mniej to trzeba tworzyć komitety!!!

 • stachkaz47

  Oceniono 2 razy 2

  A tym CIAŁEM koordynującym nie powinien być MINISTER SPRAW WEWN.????????
  OSOBIŚCIE???
  Lepiej niech koordynuje jakiś KOMITET.
  Ten KOMITET będzie odpowiedzialny????/przed kim?/
  KOMITETY już przeżyliśmy.
  Np K C PZPR -ten to miał odpowiedzialność za NARÓD - przed samym Batiuszką STALINEM.

 • aghrra

  Oceniono 4 razy 4

  Szkoda że nie Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego

 • stachkaz47

  Oceniono 3 razy 3

  Trzeba powołać KOMITET RADY MINISTRÓW do
  spraw bezpieczeństwa MINISTRÓW i WŁADZY.
  Ten minister zamiast tworzyć KOMITETY przeczytał by sobie artykuł powyżej o OLEWNIKU.
  Może da mu coś do myślenia.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane

Najnowsze informacje