Zmarł ostatni w Polsce ksiądz, który ocalał z obozu w Dachau. Miał 100 lat

06.04.2013 19:13
Ks. Leon Stępniak

Ks. Leon Stępniak (parafiegieczgrodziszczko.p)

Ks. kanonik Leon Stępniak, najstarszy kapłan archidiecezji poznańskiej, więzień hitlerowskich obozów w Gusen i Dachau, zmarł w sobotę w Kościanie - poinformował rzecznik prasowy kurii metropolitalnej w Poznaniu ks. Maciej Szczepaniak.
W piątek przed świętami wielkanocnymi skończył 100 lat. Był ostatnim żyjącym w Polsce księdzem, który doczekał wyzwolenia w obozie w Dachau.

Ksiądz Stępniak urodził się 29 marca 1913 roku we wsi Czarnotki w pow. średzkim. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1939 roku z rąk kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski.

Jak poinformował ks. Szczepaniak, Leon Stępniak był aresztowany przez gestapo w 1940 r. w Kębłowie pod Wolsztynem, więziony w obozie przejściowym w Lubiniu i w Forcie VII w Poznaniu, a następnie w obozach koncentracyjnych Gusen i Dachau.

Obóz w Dachau istniał w latach 1933-1945. W czasie II wojny światowej był głównym na Zachodzie obozem koncentracyjnym, w którym Niemcy więzili polskie duchowieństwo. W Dachau przebywało ok. 200 tys. więźniów wielu narodowości. Wśród nich było 1786 księży i zakonników, z których 847 przeżyło wojnę i doczekało wyzwolenia przez armię amerykańską.

Po wojnie ks. Stępniak w 1945 roku powrócił do kraju. Pełnił posługę duszpasterską w parafiach w Swarzędzu, Gieczu, Wonieściu, Kościanie i Szczecinie.

Zobacz także

Najnowsze informacje