Rewolucja w służbie zdrowia. Arłukowicz zapowiada m.in. likwidację centrali NFZ

22.03.2013 13:12
Likwidacja centrali NFZ, przekazanie kompetencji i samodzielności wojewódzkim oddziałom funduszu oraz powołanie Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych, który zajmie się m.in. wyceną świadczeń, przewiduje projekt ustawy przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia.
- Chciałbym państwu przedstawić moją strategię zmian w systemie ochrony zdrowia do roku 2015. Mapę działań podzieliliśmy na trzy główne obszary - powiedział Arłukowicz.

W pierwszym obszarze - którym jest reforma systemu lecznictwa - wymienił wprowadzone niedawno lub przygotowywane zmiany w ustawach o działalności leczniczej, o konsultantach krajowych, zmiany w POZ, projektowane ustawy o zdrowiu publicznym i o szpitalach klinicznych, a na końcu tej drogi - ustawę o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.

Minister podkreślił, że kluczowym elementem w tym obszarze jest reforma NFZ. Jak poinformował, zawiera ona pięć zasadniczych elementów. Pierwszym jest likwidacja centrali NFZ i zastąpienie jej urzędem, który będzie nadzorował funkcjonowanie regionalnych oddziałów NFZ.

Wycena świadczeń, premiowanie za efektywne leczenie...

Drugi punkt to "wyprowadzenie wyceny świadczeń poza obszar płatnika". Wycena będzie przeprowadzona przez Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych - niezależną agencję, a płatnik nie będzie miał wpływu na wycenę.

Trzeci punkt zmian to weryfikacja jakości leczenia i premiowanie tych, którzy leczą najefektywniej, najszybciej i najbezpieczniej. Jednostki, które nie odsyłają pacjentów i podejmują się kompleksowego leczenia mają być premiowane.

Czwarty element to stworzenie i realne wykorzystanie regionalnych map zapotrzebowania zdrowotnego. - Dziś planowanie usługi odbywa się z poziomu centrali (...). Chcemy przenieść dużą część kompetencji na regiony - powiedział minister.

"Mapy zapotrzebowania" pozwolą na racjonalne wydawanie pieniędzy

Piąty element zmiany to budowanie spójnego systemu planowania inwestycji medycznych w regionie. Zdaniem ministra obecnie nie ma "map zapotrzebowania", samorządy nie wiedzą ile i jakiego sprzętu mają na swoim terenie etc. "Mapy zapotrzebowania" i wspólna polityka inwestycyjna pozwolą na racjonalne wydawanie pieniędzy i ułatwią życie pacjentom.

Minister mówił także o koniecznych zmianach w systemie refundacji (m.in. nowelizacji ustawy refundacyjnej) oraz informatyzacji systemu opieki

Tagi:

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najnowsze informacje