Squat

Squat to słowo określające stare, nieużywane przez nikogo obiekty, pustostany, które nadają się do zamieszkania przez nielegalnych lokatorów. Najczęściej są to grupy anarchistyczne, które poszukują takich obiektów w miastach. Zjawisko squattingu jest powszechnie spotykane również w Polsce.

Geneza squattingu
Dziś squatting utożsamiany jest głównie z grupami młodych anarchistów, którzy zajmują opuszczone obiekty, tworząc w nich specjalne komuny. Jednak zjawisko to powszechnie występowało również dawniej. Jednym z pierwszych krajów, w którym zostało ono udokumentowane, jest Anglia. Już w XVII wieku byli tam diggersi. Byli to chłopi, którzy nie posiadali własnej ziemi i uprawiali grunty leżące odłogiem, nieużywane przez nikogo. Takie ruchy istniały w innych krajach i regionach, głównie w Ameryce Południowej. Także w Polsce spotykano się z tym zjawiskiem, szczególnie w XIX wieku i dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy istniały nawet całe osady zakładane na dziko, bez żadnej kontroli państwowej. Zjawisko squattingu znacznie przybrało na sile po II wojnie światowej, szczególnie w tych miastach, które zostały mocno zniszczone w wyniku działań wojennych. W Warszawie, Berlinie czy Londynie uszkodzone i porzucone budynki były masowo zajmowane przez nielegalnych lokatorów.

Squatting obecnie
Dziś squatting przybrał nieco inną formę i jest silnie związany nie z kwestiami ekonomicznymi, ale ideologicznymi. Zjawisko to utożsamia się z grupami anarchistycznymi, które zajmują nieużywane przez nikogo obiekty, żyjąc tam w stworzonych przez siebie komunach. Zjawisko to budzi wiele kontrowersji i wywołuje dość skrajne emocje – od przychylnych po wrogie. W Polsce od lat 90. takie squaty powstały w kilku większych miastach, między innymi w Poznaniu, Gdyni i Częstochowie.

squat