kopalnia

  • Największa na świecie kopalnia rudy żelaza zagraża mieszkańcom Kiruny. Szwedzi postanowili przenieść całe miasto