Tygodnik NIE

Tygodnik wydawany od 4 października 1990 roku w Warszawie, gazeta o charakterze społeczno-politycznym. Wydawcą Tygodnika NIE jest spółka URMA.

Redakcja

Założycielem, a zarazem redaktorem naczelnym pisma jest Jerzy Urban. W redakcji na funkcjach zastępców naczelnego zasiadają: Andrzej Rozenek, Przemysław Ćwikliński, Waldemar Kuchanny. Dodatkowo Tygodnik NIE współpracuje ze stałymi oraz dorywczymi publicystami, najczęściej zaangażowanymi społecznie bądź politycznie.

Publicyści

Do dziennikarzy i publicystów współpracujących na stałe z tygodnikiem należą m.in. Andrzej Sikorski, Tadeusz Jasiński, Bożena Dunat, ale również Piotr Gadzinowski czy Andrzej Golimont.

Charakter czasopisma

Tygodnik NIE uważany jest powszechnie za czasopismo o charakterze typowo lewicowym, jednakże nie stroni się w nim od tekstów krytykujących również i takie działania. Ma on charakter silnie antyklerykalny i bazuje na satyrycznej wymowie większości publikacji. Na stałe TYgodnik NIE związany jest z Ruchem Społecznym NIE.

Zaangażowanie polityczne

Od początku Tygodnik NIE miał powiązania polityczne, które zdecydowały o jego przynależności. Wspierał m.in. SLD, SdPL, a także Ruch Palikota czy Twój Ruch.

Struktura pisma

Tygodnik NIE bazuje przede wszystkim na stałych rubrykach, do których zaliczyć można:
- „Listonosz doniósł”
- „Wieści z kruchty”
- „Blog wszystkich świętych”
- „Trybuna ludzi”
- „Tydzień z głowy”
- oraz inne rubryki.
Dodatkowo w każdym numerze pisma zamieszczany jest również autorski felieton tworzony przez redaktora naczelnego, Jerzego Urbana.

Tygodnik Nie