Stefan Niesiołowski

Stefan Niesiołowski

Stefan Niesiołowski urodził się w Kałęczewie w 1944 roku. Jest zoologiem, nauczycielem, profesorem nauk politycznych oraz politykiem. Zasiadał w Sejmie X, I, III, VI, VII oraz VIII kadencji. W latach 2007-2011 pełnił funkcję Wicemarszałka Sejmu. Jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Doktoryzował się tam w 1979 roku, a 11 lat później otrzymał stopień doktora habilitowanego. Tytułem profesora cieszy się od roku 2005.

Swoją karierę naukową związał z macierzystą uczelnią. Stefan Niesiołowski był współzałożycielem i działaczem organizacji ?Ruch”, która działała w latach 1964-1970 kwestionując legalność PRL-u. Po dekonspiracji został aresztowany i w 1971 roku skazany na 7 lat więzienia, z czego odsiedział 3. Od 1980 roku należał do NSZZ ?Solidarność”. Rok później internowano go w Jaworznie na okres dwunastu miesięcy. Po roku 1989 był jednym z założycieli ZChN. Później współtworzył między innymi Suwerenność-Praca-Sprawiedliwość i związany był z Przymierzem Prawicy.

Do roku 2001 zasiadał w sejmie w czasie trzech kadencji z ramienia KO, WAK oraz AWS. W 2001 roku bez powodzenia kandydował do sejmu z poparciem Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy. Po nieudanym starcie związał się z Platformą Obywatelską, dzięki której poparciu w 2005 roku został senatorem. W wyborach parlamentarnych dwa lata później po raz czwarty otrzymał mandat poselski uzyskując 69 385 głosów.

W 2011 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, podobnie jak w 2015 roku, zyskując odpowiednio 36 993 głosy oraz 29 304 głosy. Pod koniec 2016 roku Stefan Niesiołowski opuścił Platformę Obywatelską i zasilił szeregi koła poselskiego Europejscy Demokraci. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pozostali:

Sylwester Chruszcz - Szymon Ziółkowski - Tadeusz Cymański - Tadeusz Woźniak - Tomasz Cimoszewicz

Stefan Niesiołowski