Patryk Jaki

Patryk Jaki

Patryk Jaki urodził się 11 maja 1985 roku w Opolu. Jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2013 roku jest żonaty. Z żoną Anną ma syna Radosława.

Działalność samorządowa

Patryk Jaki po raz pierwszy wystartował z powodzeniem w wyborach parlamentarnych w 2011 roku z listy PiS. Niedługo po tym wstąpił do klubu Solidarna Polska, w którym objął funkcję rzecznika prasowego. W 2012 roku został współtwórcą partii o tej samej nazwie. W 2014 roku kandydował do Parlamentu Europejskiego. Jednak nie udało mu się odnieść zwycięstwa, otrzymując 3084 głosy. W tym samym roku wstąpił do klubu poselskiego Sprawiedliwa Polska, który od 2015 roku działał jako Zjednoczona Prawica. W 2015 roku Patryk Jaki uzyskał reelekcję w wyborach parlamentarnych. Objął wówczas funkcję w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie został sekretarzem stanu. Sprawował nadzór nad Służbą Więzienną oraz zajmował się wdrożeniem Systemu Dozoru Elektronicznego. Został przewodniczącym Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego, a także objął nadzór nad organizacją Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Jest autorem nowelizacji zakazującej odbierania dzieci z powodu złych warunków materialnych. Wcześniej powołał komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, której celem było zwiększenie liczby godzin historii w szkołach ponadgimnazjalnych. W 2017 roku został przewodniczącym komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji, której był pomysłodawcą.

Powiększenie Opola

Za sprawą działań Patryka Jaki jego rodzinne Opole uległo powiększeniu 1 stycznia 2017 roku. Jego propozycja powiększenia miasta opierała się na włączenie w granice Opola niektórych sołectw z pobliskich gmin. Takiej reformie byli przeciwni mieszkańcy tych miejscowości. Aż 90% głosujących była przeciw przyłączeniu sołectw do Opola. Jednak decyzja o powiększeniu miasta została podjęta bez brania pod uwagę tych sprzeciwów. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 19 lipca 2016r. Od 2017 roku w granice miasta włączone są części gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice oraz Prószków. Obszar Opola został powiększony o ponad 5 tys. hektarów.

Pozostali:

Paweł Grabowski - Paweł Kukiz - Paweł Lisiecki - Paweł Olszewski - Paweł Szefernaker

Patryk Jaki

Najnowsze informacje

Najnowsze informacje