Ostrołęka

Ostrołęka

Ostrołęka - miasto na prawach powiatu, należące do województwa
mazowieckiego. Położone jest w północno-wschodniej Polsce w Nizinie Północnomazowieckiej, na skraju Puszczy Zielonej. Przez Ostrołękę przepływają trzy rzeki - Narew, Omulew i Czeczotka. Nazwa miasta jest związana z topograficznymi właściwościami obszaru (?ostre” łączki, które wiosną zalewa woda). Według danych z 2005 roku, Ostrołęka zajmuje 29,00 km² - z czego 32% powierzchni to użytki rolne, a 6% to użytki leśne.

Ostrołęka - gospodarka i przemysł

Miasto, chociaż położone wśród terenów rolniczych, jest dość liczącym się ośrodkiem przemysłowym. Najbardziej dynamiczny rozwój Ostrołęki nastąpił w XX w. Struktura gospodarcza jest zdominowana przez przemysł drzewno-papierniczy. Obecnie w Ostrołęce powstaje około 30% produkowanej w Polsce celulozy oraz opakowań z tektury falistej. Istotną rolę odgrywa także przemysł energetyczny, materiałów budowlanych i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Zabytki i atrakcje Ostrołęki

Najpopularniejsze zabytki w Ostrołęce to: grodzisko wczesnośredniowieczne, kościół Farny pw. NMP i św. Mikołaja z XIV wieku, zespół klasztorny pobernardyński, zespół budynków pokoszarowych, kościół pw. św. Wojciecha, klasycystyczny ratusz, budynek dawnej poczty (obecnie Muzeum Kultury Kurpiowskiej). Miasto oferuje także inne atrakcje takie jak: Forty Bema, kompleks sportowy przy ulicy Traugutta wraz z aquaparkiem, kino „Jantar” czy organizowane są przez władze Ostrołęki imprezy plenerowe, festyny i koncerty muzyczne. Za organizację życia kulturalnego miasta odpowiada głównie Ostrołęckie Centrum Kultury.

Ostrołęka