Marek Siwiec

Marek Siwiec jest polskim dziennikarzem i politykiem, posłem na Sejm I i II kadencji, a także ministrem w Kancelarii Prezydenta RP. Jest także szefem BBN, deputowanym do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, którego był wiceprzewodniczącym w okresie 2007 - 2009 r. Urodzony 13 marca 1955 roku w Piekarach Śląskich.

Życiorys

Marek Siwiec kształcił się na Akademii Górniczo - Hutniczej, gdzie naukę ukończył w 1980 roku. Dziewięć lat później ukończył również Podyplomowe Studium Dziennikarstwa. Był czynnym działaczem w organizacjach studenckich, a od 1977 był członkiem PZPR (aż do jego rozwiązania).

Działalność zawodowa

Od 1985 roku przez kolejne dwa lata był redaktorem naczelnym dwutygodnika ?Student”, jednocześnie pełniąc funkcję sekretarza komisji finansowej Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Lata 1987 - 1990 to czas pracy jako redaktor naczelny tygodnika ?itd” oraz prowadzenia programu ?Otwarte Studio” w TVP. Od 1991 roku, przez następne 6 lat, Siwiec był posłem na Sejm (okręg kaliski). Od 1996 roku piastował stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, rok później został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Działalność po roku 2010

Od grudnia 2011 do kwietnia 2012 przewodniczył SLD. W grudniu tego samego roku odszedł jednak z ugrupowania, by miesiąc później zostać reprezentantem Ruchu Palikota w PE. Do tej partii jednak nie wstąpił. W Parlamencie Europejskim został członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Wraz z Aleksandrem Kwaśniewskim oraz Januszem Palikotem stworzył partię Twój Ruch, z której jednak odszedł w lutym 2015 roku.

Marek Siwiec