Kornel Morawiecki

Kornel Morawiecki

Kornel Morawiecki to polski polityk, doktor fizyki oraz wykładowca akademicki, który przyszedł na świat w 1941 roku w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, tamże w 1970 roku uzyskał stopień doktora, Następnie kontynuował swoją karierę jako pracownik akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego, a potem Politechniki Wrocławskiej, aż do 2009 roku. Równocześnie ze swoją karierą naukową angażował się w życie społecznie i polityczne: uczestniczył w protestach studenckich w 1968 roku, drukował i kolportował ulotki będące wyrazem sprzeciwu wobec interwencji wojsk Układu Warszawskiego, a potem tłumieniu protestów robotniczych w 1970 roku, a dziewięć lat później związał się z drugoobiegowym periodykiem ?Biuletyn Dolnośląski”. W sierpniu 1980 roku uczestniczył w powstawaniu wrocławskich struktur ?Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego cudem uniknął internowania, co pozwoliło mu zaangażować się w pełni w działalność opozycyjną. Zajmował się działalnością poligraficzną regionalnej ?Solidarności”, wydawał liczne czasopisma, drukował ulotki oraz biuletyny związane z Regionalnym Komitetem Strajkowym ?Solidarność”. W 1982 roku założył organizację ?Solidarność Walcząca”, co stało się początkiem jego problemów ze Służbą Bezpieczeństwa. Po siedmiu latach działalności został po raz pierwszy zatrzymany przez funkcjonariuszy SB i osadzony w areszcie, na szczęście udało mu się uniknąć planowanego procesu. W III RP, w 1990 roku, założył Partię Wolności, z ramienia której startował na stanowisko prezydenta Polski. Po nieudanych wyborach działał w Ruchu Odbudowy Polski, a w 2007 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości jako kandydat bezpartyjny ubiegał się o stanowisko senatora. W 2015 roku udzielił poparcia partii Kukiz’15 i z powodzeniem startował z listy tej partii w okręgu wrocławskim do Sejmu RP. Prezydent Andrzej Duda powierzył mu funkcję marszałka seniora. W 2016 roku po aferze związanej z nielegalnym głosowaniem Kornel Morawiecki opuścił szeregi Kukiz’15 i założył partię Wolni i Solidarni.

Pozostali:

Kornelia Wróblewska - Krystyna Pawłowicz - Krzysztof Brejza - Krzysztof Czabański - Krzysztof Jurgiel

Kornel Morawiecki