Bogusław Sonik

Bogusław Sonik

Bogusław Sonik urodził się 3 grudnia 1953 roku w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 70. współpracował z KOR. Był też wśród założycieli SKS. W 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”, gdzie objął funkcję wiceprzewodniczącego zarządu Regionu Mazowieckiego tego związku. W czasie stanu wojennego był internowany - od grudnia 1981 do października 1982. Później pracował w wydawnictwie ?Znak”. W 1983 roku emigrował do Francji. Tam był korespondentem, dyrektorem Instytutu Polskiego i ministrem pełnomocnym w Paryżu. W roku 1996 postanowił wrócić do Polski i objął stanowisko dyrektora Festiwalu Kraków 2000 – Europejska Stolica Kultury. Ponadto był założycielem Stowarzyszenia Maj 77. Należał też do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Pełnił funkcję radnego sejmiku małopolskiego w latach 1990-2004 (do 2002 był jego przewodniczącym).

Został członkiem Platformy Obywatelskiej i z ramienia tej partii w 2004 roku został posłem do Parlamentu Europejskiego. W 2009 roku otrzymał reelekcję w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. W 2014 roku nie wybrano go na następną kadencję, natomiast otrzymał mandat radnego sejmiku małopolskiego i objął funkcję przewodniczącego klubu radnych PO.

W wyborach parlamentarnych w roku 2015 uzyskał mandat posła na Sejm VIII kadencji z listy wyborczej PO w okręgu krakowskim.

Pozostali:

Borys Budka - Cezary Grabarczyk - Cezary Tomczyk - Dominik Tarczyński - Elżbieta Kruk

Bogusław Sonik