Antoni Macierewicz

Antoni Macierewicz

Antoni Macierewicz to polityk o bardzo długiej i burzliwej przeszłości. Urodził się w 1948 roku w Warszawie. Jest nie tylko politykiem, ale i historykiem, nauczycielem akademickim oraz publicystą. Działał w opozycji demokratycznej w czasach PLU-u, współtworzył Komitet Obrony Robotników oraz Komitet Samoobrony Społecznej. Pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych, podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz ministra obrony narodowej. To także poseł na Sejm RP I, II, IV, VI, VII i VIII kadencji.

Antoni Macierewicz ukończył studia historyczne w Instytucie Historycznym na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie nauki działał w Lidze Niepodległościowej (której był założycielem) i uczestniczył w strajkach w 1968, za co doczekał się aresztowania. W latach 1973-1975 był koordynatorem akcji pisania listów protestacyjnych do Sejmu PRL przez niezależnych intelektualistów. Publikował w ?Etnografii Polskiej”. W związku z działalnością opozycyjną (między innymi tworzeniem i rozwijaniem Komitetu Obrony Robotników czy organizacją manifestacji po śmierci Stanisława Pyjasa) był rozpracowywany i inwigilowany przez ówczesną władzę. Wiele razy był zatrzymywanym karany przez odnośne kolegia czy też poddawany przeszukaniom. Kierował Solidarnościowym ośrodkiem zajmującym się badaniami społecznymi. Po wprowadzeniu stanu wojennego strajkował w Stoczni Gdańskiej, za co został internowany. Publikował w ?Głosie” oraz ?Wiadomościach”. W 1989 roku współtworzył Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, a trzy lata później w wyborach parlamentarnych w 1991 został wybrany na posła z listy Wyborczej Akcji Katolickiej. Kilkukrotnie zmieniał barwy polityczne i startował z różnych list w wyborach parlamentarnych nie zawsze zdobywając liczbę głosów, która dawałaby mandat poselski.

Pewną stabilizację przyniósł rok 2006, kiedy to Antoni Macierewicz otrzymał stanowisko wiceministra obrony narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego jako likwidator Wojskowych Służb Informacyjnych, w tym samym roku powołano go na stanowisko szefa nowej Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Od tego czasu Antoni Macierewicz z powodzeniem ubiegał się o reelekcję w kolejnych wyborach parlamentarnych. Został przewodniczącym sejmowej komisji do spraw wyjaśnienia przyczyn katastrofy prezydenckiego Tu-154 w Smoleńsku, gdzie zasłynął bardzo kontrowersyjnymi metodami badawczymi. W 2012 roku wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Od 2015 roku sprawuje funkcję ministra obrony narodowej w rządzie Beaty Szydło.

Pozostali:

Arkadiusz Mularczyk - Arkadiusz Myrcha - Barbara Borys Damięcka - Barbara Dolniak - Bartłomiej Wróblewski

Antoni Macierewicz