Alvin Gajadhur

  • 'Wojewódzki mnie znieważył'. Skarga na Eskę Rock
  • Figurski i Wojewódzki pod pręgierzem za "telefon do Murzyna"