Gazeta.pl > Kraj >  Informacje z regionów

art. 272 kodeksu karnego

cytat z kodeksu karnego
05.12.2003
A A A Drukuj
Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

Brak komentarzy